Teigen under Røssum i Nord-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter nr. 260 Teigen under Røssum i Nord-Fron 1826
Midt-Gudbrandsdalen Pantebok 1

No. 43 Huusmandsseddel.

Herved tilstaaer jeg underskrevne Amund Olsen Røssum, at da Hans Hansen Teigen har opladt Pladsen Teigen under min Gaard Røssum i Froens Annex til sin Søn Hans Hansen, saa er det jeg herved til bemeldte Hans Hansen og tilkommende Hustru overdrager bemeldte Plads Teigen til Brug og Beboelse for deres Levetid imod at de deraf aarlig svarer i Huusleie til min Gaard Røssum 5 Spd. Siger fem Specoidaler.-  For denne Huusleie skal ligeledes deres Børn og Arvinger efter dem være berettigede til at bruge Pladsen som forbemeldt uden at Huusleien skal forhøies, og tilstaaes det herved tillige at Hans Hansen og Arvinger selv eier Huse og Rydning paa Pladsen.  Med forbemeldte Plads følger tillige Hjemsæteren Saltlangen(?) tilligemed Havning paa Røssums Saltlangerne(?) Høst og Vaar som forhen brugeligt har været. Saaledes udstædes denne Huusmandsseddel ved min Haand i Overværelse af 2de Vidner.
Røssum den 19. Januar 1826.
Amund Olsen Røssum med paaholdt Pen.

Til Vitterlighed:
Jarmann
Ole Bjerke