Skrefsrud under Lysgård i Fåberg 1840

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00053: Lysgård i Fåberg – Forlik om plassen Skrefsrud v/Lysgård – dat. 1.8.1840

Forligelses Kommissionen i Faaberg gjør viterligt:

At Aar 1840 den 1ste August blev Forligelses Commissionen afholdt paa Gaarden Jørstad ved de beskikkede Commisærer A. Jørstad og E. Lysgaard, men forsaavidt efternevnte Sag angaaer fungerede Lensmand Fliflet som Forl. Commisær i E. Lysgaards Sted.

Hvorda! Blev foretaget Sagen No. 14 Erik Lysgaard mod Huusmanden Nils Mikkelsen Skrævsrud angaaende fravigelse af Pladsen Skrevsrud til neste Fahredag, samt angaaende Gjeld 13 Spd. 2 ort 19 s.

Klageren Erik Lysgaard og Indklagede Nils Skrevsrud mødte og indgik med hinanden følgende Forlig:

Debitor Nils Mekkelsen forbinder sig herved under Executions Tvang, at betale til E. Lysgaard de skyldige 13 Spd. 2 ort 19 s. Tretten Speciedaler to Ort nitten Skilling den 1ste Januar neste, hvorfor Huusmanden gjøres ansvarlig for, at Inderst Mari Nilsdatter fraflytter Pladsen Skrevsrud inden 14de October neste under Forbrydelse af sin Fæsteseddel. I lige maade forbinder han sig til, for Eftertiden ikke at indtage Inderster. Slutelig anmærkes at Huusmanden under Tvang som ovenmeldt, erlægger i Omkostninger og til samme Tid 1 Spd. Een Speciedaler og forrentes det skyldige fra 14de April sidstleden til betaling skeer.

Parterne erklærede Sagen derved afgjort og underskreve Protocollen.

E.I. Lysgaard        Nils Mikkelsen m.f.P.

At saaledes er skeet og indgaaet bekreftes herved paa Commissonens Vegne, overeenstemmende med dens Protocol under min Haand og Segel.

Jørstad  23 December 1840, A. Jørstad

D. 6 Januari 1841 herpaa betalt 5 Spd. Siger Fem Speciedaler.

D. 12 Feb. Contant 3 Spd og af Guniel udgivet 2 Spd siger Fem Speciedaler