Mugaløkken under Præstangen i Ringebu

Pantebok nr 1 Midt-Gudbrandsdalen Nr 21 Nr 263 Mugaløkken under Præstangen i Ringebu 1822

Huusmandscontract

Viundertegnede Engebret øvre Prestangen og Ole Christensen ere blevne saaledes forenede: at bemeldte Ole Christensen skal mod aarlig Huusleie beholde til Brug den under min eiende Gaard øvre Præstangen den beliggende Plads Mugaløkken kaldet, og deraf svare til mig Engebret øvre Præstangen eller Gaardens Bruger af hvem det er, den omnevnte Huusleie, som nu er vores Accord, er bleven forenede om, nemlig:Først er den i vores Forlig omforenede Huusleie som er 2 Spd. Aarlig, og 4 Dages Slaat, og 4  Dage om Høsten og 4 Dage om Vaaren i Arbeide og en halv Mæling i Nysæter Qvæen nedentil den, til mit Brug og Nytte, og Berge Vaalen med Løvning og Foring til mit Brug og Nytte, Havning og Brug paa Gaardens Eiendeel til mine Creature,   denne før bemeldte Plads Mugaløkken  kaldet, skal jeg Ole Christensen og Anne Engebretsdatter  beholde vor Levetid og vore Børn efter Børn mod den fastsatte Priis og samme Accord som nu er, at svare til Gaardens Bruger eller Eier, det bekræftes med vores egne Henders Underskrift.  Øvre Prestangen den 6. December Aaret 1822.

 
Engebret Pedersen, Ole Christensen, Begge med iholden Pen.

Til Vitterligheds_Vidner Peder Taargersen  Jacob Christen(?)     Begge med iholden Pen