Søke innsyn

Innsyn

Hvem kan søke innsyn og hvordan kan jeg gjøre det?


Alle kan søke innsyn i offentlige og åpne arkiver

Arkiver underlagt taushetsplikt og personvern med for eksempel rettighetsdokumentasjon som personalmapper, helseopplysninger, skolegang og oppvekst er kun for den opplysningene gjelder eller som er part i saken. Arkivverket har lagt ut litt informasjon om partsinnsyn i taushetsbelagte opplysninger.


Kommunale arkiver

Ønske om informasjon fra kommunale arkiver rettes til kommunen som er eier av arkivet.


Fylkeskommunale og private arkiver

Ønske om informasjon fra fylkeskommunale og private arkiver rettes til IKA Opplandene/Innlandet fylkesarkiv. Henvendelser om informasjon må inneholde:
– navn (inkludert tidligere navn hvis endret)
– fødselsnummer (inkludert tidligere fødselsnummer/d-nummer hvis endret)
– telefonnummer vi kan nå deg på
– år det gjelder
– eventuelt navn på institusjon
– henvendelser rettes til oss på telefon eller sikker digital post.

Du behøver ikke oppgi årsak til forespørselen, men ofte kan flere opplysninger hjelpe oss å finne fram det du leter etter. 


Kan du be om å slette alt om deg selv?

Informasjon i arkivene kan ikke slettes.


Arkiver

Disse arkivene finner du hos Innlandet fylkeskommune/IKA Opplandene

Kommuner i Innlandet

Nåværende og tidligere kommuner i Innlandet fylke med unntak av Vestre Toten og Os.

Oppland fylkeskommune

Fylkeskommunale arkiver fra tidligere Oppland fylkeskommune.

Kommuner i Akershus

Kommunene Lunner, Jevnaker, Nittedal og Lørenskog i Akershus fylke.

Hedmark fylkeskommune

Fylkeskommunale arkiver fra tidligere Hedmark fylkeskommune.

Private arkiver

Enkelte private institusjoner og privatpersoner.

Innlandet fylkeskommune

Fylkeskommunale arkiver fra Innlandet fylkeskommune.