Søke innsyn

Søke innsyn

Disse arkivene finner du hos Innlandet fylkeskommune/IKA Opplandene

 • nåværende og tidligere kommuner i Innlandet fylke med unntak av Vestre Toten og Os
 • kommunene Lunner, Jevnaker, Nittedal, Lørenskog
 • tidligere Oppland fylkeskommune
 • tidligere Hedmark fylkeskommune
 • Innlandet fylkeskommune
 • enkelte private institusjoner og privatpersoner

Hvem kan søke om innsyn?

 • alle kan søke innsyn i offentlige og åpne arkiver
 • arkiver underlagt taushetsplikt og personvern med for eksempel rettighetsdokumentasjon som personalmapper, helseopplysninger, skolegang og oppvekst er kun for den opplysningene gjelder eller som er part i saken. Arkivverket har lagt ut litt informasjon om partsinnsyn i taushetsbelagte opplysninger

Hvordan søke innsyn i arkivene?

 • ønske om informasjon fra kommunale arkiver rettes til kommunen som er eier av arkivet
 • ønske om informasjon fra fylkeskommunale og private arkiver rettes til IKA Opplandene/Innlandet fylkesarkiv. Henvendelser om informasjon må inneholde:
  • navn (inkludert tidligere navn hvis endret)
  • fødselsnummer (inkludert tidligere fødselsnummer/d-nummer hvis endret)
  • telefonnummer vi kan nå deg på
  • år det gjelder
  • eventuelt navn på institusjon
  • henvendelser rettes til oss på telefon eller sikker digital post.
  • Du behøver ikke oppgi årsak til forespørselen, men ofte kan flere opplysninger hjelpe oss å finne fram det du leter etter. 

Kan du be om å slette alt om deg selv?

Informasjon i arkivene kan ikke slettes.