Nettutstillinger

Husmenn i Oppland

Husmenn i Oppland

Husmannsvesenet i Norge hadde sin storhetstid i perioden 1750 – 1900. I løpet av denne perioden blir husmennene den største sosiale gruppen i samfunnet. I årene rundt 1860 var utbredelsen av husmenn på sitt største.


Samferdsel i Oppland

Oppland er et langstrakt fylke, fra flatbygdene i sør til fjellområdene mot nord og vest. I dag kan vi ganske enkelt, i løpet av få timer, komme oss fra den ene enden av fylket til den andre, enten med buss, bil eller tog. Så enkelt har det ikke alltid vært.

Samferdsel i Oppland

Fotosamlinger

Vi kan presentere fotosamlinger fra noen kommuner i Innlandet.


Artikler og kildeomtaler

Arkivmaterialet kan være kilde til mye kunnskap. Her finnes en del artikler som kan gi oss kunnskap om historien

Bilde den kongelige proposisjonen til Formannskapsloven

Norgesferie – turist i Innlandet

Bli med på sommerferie i Innlandet fra slutten av 1800-tallet og frem til Norgesferie under koronapandemien.


Reiselivshistorie fra Peer Gynts rike

Peer Gynt er et dramatisk dikt av Henrik Ibsen, skrevet i 1867 og uroppført som skuespill på Christiania Theater i Christiania 24. februar 1876 med musikk av Edvard Grieg. Peer Gynt er det mest kjente norske teaterstykket gjennom tidene, og blir fremdeles spilt over hele verden, både i klassisk nasjonalromantiske og i kunstnerisk eksperimentelle oppsetninger.


Nederland Norge tur/retur

Prosjekt «Nederlendere» var et delprosjekt og fortsettelse av vårt første og største prosjektet om migrasjon – «Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland». Prosjektet startet 1. oktober 2015 og ble avsluttet 31. mai 2016. «Nederlendere» er delt i to – en del om historien, og den andre om samtiden. Vi hadde fokus på både nederlendere som bosatte seg i Gudbrandsdalen og norske utvandrere som migrerte til Nederland på 16- og 1700-tallet.


Folkehøgskulehistorie – ved to av dei

Opplandsarkivet avd. Maihaugen har med støtte fra Norsk kulturråd og Fritt Ord utarbeidet en nettutstilling om folkehøgskolehistorien representert ved to av dem, Nansenskolen i Lillehammer og Gudbrandsdalens Folkehøgskule på Hundorp.


Hit! Her! Nå!

Oppland forandrer seg. Ved siste årsskifte bodde over 10.000 innvandrere i vårt fylke. De kommer fra flere enn 140 land. Arkivene skal fortelle alles historie. Derfor har vi samlet inn de nye opplendingenes egne historier.


Polsk innvandring til Norge

Prosjektet Polsk innvandring til Norge de siste 200 år er igangsatt i samarbeid mellom Statsarkivet i Krakow i Polen og Opplandsarkivet avdeling Maihaugen på Lillehammer. Prosjektet er finansiert av Norway Grants og EEA Grants via det polsk-norske kulturutvekslingsfond.


Polen og Norge – en historie om solidaritet

Da Foundation KOS, ved Jan Kossakowski, tok kontakt med Opplandsarkivet avd. Maihaugen i februar 2009 begynte en snøball å rulle. Foundation KOS var interessert i et samarbeid for å dokumentere polakker som kom til Norge i perioden 1981 – 1989 som følge av unntakstilstanden i Polen og forfølgelse av politisk opposisjonelle.


I kamp for stemmerett

Hundre år er gått siden kvinnene i Norge fikk allmenn stemmerett. Den 11. juni 1913 vedtok Stortinget at kvinnene fikk like rettigheter som menn. En demokratisk seier var vunnet etter flere års arbeid for likestilling.


Kaare Nygaard – lege og kunstner

Kåre Kristian Nygaard ble født 24. november 1903 på Lillehammer. Foreldrene var jordmor Emilie Johannesen Nygaard og kjøpmann Johannes Nygaard. Allerede før Kåre fylte 3 år døde faren. Moren og Kåre ble sterkt knyttet til hverandre, noe som skulle vare livet ut.


Skolehistorie for Gudbrandsdalen

I denne nettutstillingen kan du høre folk fortelle om hvordan det var å gå på skolen i Gudbrandsdalen for rundt 100 år siden. Her er lydklipp fra alle kommunene, bilder og noe skriftlig materiale. I tillegg kan du se bilder av undervisningsmateriell, som undervisningsplansjer og skolebøker.


Ostehøvelens historie

Thor Bjørklund ble født i 1889 på Øvre Smestad i Fåberg. Der var han nummer tre i søskenflokken på åtte. Faren, Kristian Rønningen, var skredder rundt på gårdene i Fåberg til han fikk sitt eget skredderverksted.


Skrivestue for pensjonister

Høsten 2013 deltok atten skrivelystne pensjonister i en skrivestue, på et kurs i skriving av historier der utgangspunktet er et arkiv eller arkivdokument. Forfatter Magnhild Bruheim har ledet kurset.