Artikler og kildeomtaler

Bilde inntektsutvikling
Bilde inntektsutvikling

Inntektsutviklinga i Norge i et historisk perspektiv

I denne artikkelen er det satt søkelys på fordelingen av lønn, inntekter og formue i et historisk perspektiv fra 1800-tallet og fram til i dag med fokus på utviklingen i Norge.


Fylkeskommunens administrasjonshistorie

Fylkeskommunen sin historie går helt tilbake til innføringen av eneveldet i 1662. Den gang het det stiftsamt og underamt. I korte trekk skal vi se nærmere på ansvar, oppgaver og myndighetsutøvelse over en periode som strekker seg fra midten av 1600-tallet og fram til i dag, med vekt på de siste 250 årene.

Bilde med kart fra 1795 over Akershusamt
Kart fra 1795 over Akershusamt.

Bilde Listadgården
Listadgården. Fotograf. Ukjent. Trolig postkort

Listadgården, Storgata 81

Dette er historien om en av de mest tradisjonsrike og kjente bygårder i Lillehammer. Kjent under navn som Listadgården, Eriksengården, Høstmælingsgården og Vic-gården. 176 års byhistorie, som natt til 21. januar 2017 forsvant i et inferno av flammer.


Planene om å forlenge Gjøvikbanen

Byggingen av en jernbane fra Gjøvik til Lillehammer er historien om en offentlig planprosess som pågikk sammenhengende i omlag 90 år, før Stortinget gravla planene i 1960.

Bilde lokomotivet Dovregubben
Lokomotivet Dovregubben

Bilde amerikabåten går
Amerikabåten går – Postkort

Migrasjon og arkiv

Migrasjon har eksistert i Norge så lenge vi kan snakke om en form for statsdannelse. Allerede fra 800-tallet kom en del til Norge som treller. I denne artikkelen vil imidlertid migrasjonen som foregikk på 1800-tallet og fram til i dag stå i fokus.


Om husmannsvesenet generelt

Husmannsvesenet med tilhørende husmenn utgjorde en egen samfunnsklasse som har sin opprinnelse fra senmiddelalderen på 1600-tallet. På midten av 1600-tallet var det om lag 17.000 husmenn i Norge, mens på midten av 1800-tallet lå tallet på om lag 65.000

Bilde forfallen husmannsstue
Forfallen husmannsstue

Bilde Lillehammer videregående skole
Lillehammer videregående skole

Elevsamfunnet Brage

Elevsamfunnet Brage, som ble formelt stiftet i 1881 og forsvant engang på 1970-tallet, er en spennende lokalhistorisk reise i Lillehammer sin skolehistorie. En tidsepoke på ca. 100 år. Dette gjør den til en av Norges lengstlevende skolesamfunn.


Husmannsvesenet i Torpa

I Torpa Sogn var man på slutten av 1860-tallet bekymret for økende utbetalinger fra fattigkassa. Fattigkomisjoen foreslo derfor overfor herredstyret at det skulle besettes en stilling som fattigforstander, som skulle undersøke situasjonen blant husmannsvesenet i Torpa

Bilde protokoll Torpa
Protokoll Torpa

Bondelia husmorskole kjøkken
Bondelia husmorskole kjøkken

Bondelia husmorskole

Husmorskolene her i landet ble etablert med formål å lære kvinner om husarbeid og husholdsfag for å profesjonalisere husmorrollen. Både kvinnesaksforeninger, arbeiderkvinnene, Norges vel og helsemyndighetene støttet dette politiske målet.