Kontakt oss


Telefon

+47 62 00 08 80

Åpningstider: mandag-Fredag kl. 09:00 – 15:00


E-post

fylkesarkivet@innlandetfylke.no


Ansatte

Liste over ansatte finner du på innlandetfylke.no/fylkesarkivet/ansatte


Postadresse

Husk å merke konvolutten/brevet med «Til fylkesarkivet» slik at det blir riktig videresendt!

Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar


Organisasjonsnummer

920 717 152


Fakturaadresse

Innlandet fylkeskommune krever elektronisk faktura levert i EHF-format til fylkeskommunalt organisasjonsnummer:

ELMA: 920717152 (elektronisk mottakeradresseregister)

Andre henvendelser sendes til:

Innlandet fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 4043 Bedriftssenteret
2306 Hamar


Besøksadresse

Fakkelgården
Vormstuguvegen 40
2624 Lillehammer


Her finner du oss: