Om oss

visarkiv.no er et nettsted for å formidle arkiver ved Innlandet fylkesarkiv / IKA Opplandene (KO)

Etablering av Oppland fylkesarkiv

Fylkesarkivet ble etablert i 1995 som arkivdepot for Oppland fylkeskommune og arkivene etter OL på Lillehammer, og hadde da navnet Oppland fylkesarkiv. Fordi det ble stilt krav om arkivdepot for alle kommuner, ønsket flere å ha dette som en tjeneste fra fylkesarkivet. Det ble inngått avtale med noen kommuner om oppbevaring av arkiver.

Oppstart av interkommunalt samarbeid

I 2008 ble det etablert et interkommunalt samarbeid for å formalisere arbeidet med arkivdepot; IKA Opplandene, med kommuner fra Hedmark og Oppland hvor fylkeskommunen var vertskommune. Dette samarbeidet har blitt utvidet flere ganger og består i 2022 av 46 kommuner i Innlandet og Viken. Fylkeskommunen er fortsatt vertskap for samarbeidet.

Endring av navn til IKA Opplandene (KO)

Med bakgrunn i ny kommunelov fikk samarbeidet et nytt navn i 2021: «Interkommunalt arkiv Opplandene – kommunalt oppgavefellesskap». Dette har vi forkortet til IKA Opplandene (KO)