Databaseoppslag

Vi har noen kilder som er tilgjengelig for søk/oppslag:


Arkivportalen inneholder informasjon om en del av arkivene som finnes ved Innlandet fylkesarkiv/IKA Opplandene. Ta kontakt med Innlandet fylkesarkiv om det er noe du ikke finner.


Lillehammer kommune har i sin tid laget et omfattende kartotek over saker som ble behandlet i perioden 1835 til 1943.
Kartoteket inneholder omtrent 21 000 korthenvisninger. Hver henvisning viser til sak, hvem som behandlet saken, årstall og hvor saken finnes i arkivet.


Oppslag i Lillehammer Olympiske Organisasjonskomite sitt saksregister.