Samferdsel i Oppland

Oppland er et langstrakt fylke, fra flatbygdene i sør til fjellområdene mot nord og vest. I dag kan vi ganske enkelt, i løpet av få timer, komme oss fra den ene enden av fylket til den andre, enten med buss, bil eller tog. Så enkelt har det ikke alltid vært. Hestetransport var den vanligste formen for transport fram til begynnelsen av 1900-tallet, da det ble stadig mer vanlig med jernbane og etter hvert også biler og bussruter. Det er litt over 100 år siden jernbanene i Oppland ble tatt i bruk, noe som altså var starten på forenklingen av kommunikasjonen i fylket vårt.

Det er utviklingen fra hesteskyss til moderne bil, båt, fly og togtrafikk som er tema for disse nettsidene. Tidsperioden som er prioritert er ca. 1750 til d. d. og områdene som dekkes er jernbane, hestetrafikk, båttrafikk, kollektivtrafikk og vegutvikling. Målet er videre å dekke hele Oppland fylke.

Visste du for eksempel at det i 1900 var hele 1450 menn som jobbet med å bygge Gjøvikbanen? Eller at den første privatpersonen som kjøpte seg bil i Snertingdal var Cæsar Landaasen omkring 1907? Eller at man for 50 øre kunne være med båten på Einavannet hele veien fra Teiterud til Eina? Eller at det var Den Norske Turistforening som stod bak den første faste rutetrafikken med motorbåt på fjellvannene i Norge? Dette er noen smakebiter av hva du kan lese mer om, se bilder og dokumentasjon på her på Samferdsel i Oppland sine nettsider.

Arkivnett Oppland ønsker med disse sidene å nå ut til skoleverket, og den digitale formidlingen kan følges opp med skolebesøk ved arkivinstitusjonene og museene. Skoleverket finner egen lærerveiledning og elevoppgaver til de ulike temaene under fanen «Skole» øverst på siden.

Andre målgrupper vil være historielag, kommuner/fylkeskommune, reiselivsnæring og andre interesserte.

Arkivdokumentene er klikkbare slik at man kan få dem i lesbar størrelse.