Luftfart

Flytrafikk

Samferdselen i Oppland har ikke tradisjonelt vært dominert av flytrafikken, selv om fylkets store avstander og kronglete ferdselsårer kunne ha talt til fordel for nettopp flytrafikken som utslagsgivende for kommunikasjonen i fylket. Oppland har derimot et aktivt småfly/seilfly miljø med egne flyplasser i flere regioner.


Fagernes lufthavn, Leirin

Fagernes lufthavn, Leirin, ble åpnet 31. oktober 1987, etter mer enn 10 år med planlegging og bygging. Lufthavnen er lokalisert 190 km fra Oslo, og tjener dalførene Valdres, Gudbrandsdalen og Hallingdal, med populære destinasjoner som Jotunheimen, Beitostølen, Hardangervidda, Hemsedal og Lillehammer.


Småflyplassene i Vest-Oppland og Valdres

Miljøet for småfly, mikrofly og seilfly er stort i Vest-Oppland, med fire flyklubber: Seilflyklubben Mjøsa, Gjøvik og Toten Flyklubb, Land Flyklubb og Valdres Flyklubb.


Flytrafikk i Gudbrandsdalen

Første gongen det landa eit fly på Lillehammer, og truleg også første gongen i Gudbrandsdalen, var da den vidgjetne polfararen Roald Amundsens fly landa på Lysgårdsjordet ovanfor Lillehammer 4. april 1914. Den som førte flyet, var kaptein Sem Jacobsen, og om bord var også Amundsen.


Kilder og litteratur brukt i artiklene om flytrafikk