Småflyplassene i Vest-Oppland og Valdres

Miljøet for småfly, mikrofly og seilfly er stort i Vest-Oppland, med fire flyklubber: Seilflyklubben Mjøsa, Gjøvik og Toten Flyklubb, Land Flyklubb og Valdres Flyklubb.

Valdres Flyklubb anlegger vinterstid en seilflyplass på Strandefjorden ved Fagernes. I tillegg bruker Valdres Flyklubb flyplassen på Dokka, Thomlevold til Pinsesamling hvert år. På Thomlevold holder også Land Flyklubb til, som forøvrig kunne feire 40 års jubileum i 2009. Litt lengre sør, på vestsiden av Randsfjorden ligger Husodden flyplass. Plassen er privat, og eid og drevet av gårdbrukeren som eier grunnen. Husodden har også mulighet til å ta imot sjøfly siden plassen ligger helt ned til Randsfjorden. Noen mil lengre øst ligger Reinsvoll flyplass, eiet av Toten allmenning lodd nr 1, og drevet av Gjøvik og Toten Flyklubb. Klubben har eget klubbfly og klubbhus, i tillegg til to hangarer med plass til seks fly. Ikke langt fra Reinsvoll flyplass ligger Vestre Toten flyplass, Bøverbru, som drives av Seilflyklubben Mjøsa, med en 600 meter lang gresskledd rullebane.

Kilder og litteratur