Flytrafikk

Fly på Fagernes Lufthavn, Leirin (Fotograf: Fredrik Calmeyer (C) Fredrik Calmeyer)

Samferdselen i Oppland har ikke tradisjonelt vært dominert av flytrafikken, selv om fylkets store avstander og kronglete ferdselsårer kunne ha talt til fordel for nettopp flytrafikken som utslagsgivende for kommunikasjonen i fylket. Oppland har derimot et aktivt småfly/seilfly miljø med egne flyplasser i flere regioner.

Det finnes kun én større flyplass i Oppland, hvor det drives regulær rutetrafikk med fly, Fagernes lufthavn, Leirin. På Leirin går det, i tillegg til ruteflyene, charterfly i deler av året. Flyplassen på Hjerkinn ble anlagt av forsvaret på 1960-70-tallet, og har vært mest brukt til militære flygninger. De andre flyplassene i Oppland; Bjorli, Wadahl, Frya, Thomlevold, Husodden, Reinsvoll og Bøverbru alle er dimensjonert for mindre trafikk, så som småfly og seilfly, og drives av privatpersoner og flyklubber.