Skole

Oppgaver

Hva het den første fergen som ble satt i drift på Randsfjorden?
Kan du tenke deg hvorfor den het det den gjorde? (hvis ikke, gjør et søk i Google på navnet!)
”Navnet bringer ulykke” – hvorfor kan dette utsagnet passe?


Lærerveiledning

Samferdselshistorien er så mye en del av vår historie at den egentlig ikke kan skilles ut og sees på helt isolert. Da ville den bare være interessant for de få som har en spesiell lidenskap for eksempel for tog eller biler. Sett i sammenheng med samfunnsutviklingen ellers blir den derimot både viktig og spennende.