Lærerveiledning

Samferdselshistorien er så mye en del av vår historie at den egentlig ikke kan skilles ut og sees på helt isolert. Da ville den bare være interessant for de få som har en spesiell lidenskap for eksempel for tog eller biler. Sett i sammenheng med samfunnsutviklingen ellers blir den derimot både viktig og spennende.

Oppgavene som presenteres her kan ikke løses kun ved å se på dette ene nettstedet. Elevene må tenke ut hvor tilleggsinformasjonen kan hentes fra, søke seg fram til den og kombinere det de finner med det som presenteres på samferdselshistorie-sidene.

Disse oppgavene er bare noen av mange mulige oppgaver, og dersom du har en god oppgave du vil dele med flere, send oss et tips.

Hva sier Kunnskapsløftet at elevene bør kunne?

Samfunnsfag

Elevene skal ha forståelse av forholdet mellom naturen og de menneskeskapte omgivelsene og betydningen av teknologi og entreprenørskap.
De skal forstå steds- og romdimensjonen i samfunnet.
De skal kunne bruke digitale verktøy og søke seg fram til kunnskap.

Kompetansemål etter 10. trinn

Historie:

  • Elevene skal kunne finne eksempler på hendelser som har bidratt til å forme dagens Norge, og reflektere over hvordan samfunnet kunne ha blitt dersom disse hendelsene hadde forløpt annerledes.
  • Skape fortellinger om mennesker i fortiden og slik vise hvordan samfunnsmessige rammer og verdier påvirker menneskers tanker og handlinger.
  • Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet og forklare hvordan de peker fram mot dagens samfunn.
  • Forklare teknologiske og samfunnsmessige endringer som følge av den industrielle revolusjon.

Geografi:

  • Kart, inkludert målestokk.

Norsk:

  • Muntlige tekster: Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.
  • Skriftlige tekster: Bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder.