Jernbaner

Jernbanetrafikk

Den første jernbanestrekningen i Norge, Christiania -Eidsvoll stod ferdig i 1854. Strekningen fikk navnet Hovedbanen og var 68 km lang, og strekningen kunne tilbakelegges på to og en halv time.

Bilde av damplok på Eina stasjon
Damplok på Eina stasjon (Fotograf: ukjent, (c) Mjøsmuseet, R82/8/6)

Bilde av Randsfjord stasjon
Randsfjord stasjon på 1870-tallet. Ved brygga ligger dampbåten «Harald Haarfager» (Foto er hentet fra Norsk Jernbanemuseums samling)

Randsfjordbanen

Randsfjordbanen var den første jernbanestrekningen som kom til vårt fylke, og den hadde bare én stasjon i Oppland. Randsfjordbanen gikk fra Drammen i Buskerud fylke, via Hokksund, Vikersund, Tyristrand, Hønefoss og Hen, til Randsfjord stasjon i sørenden av Randsfjorden, i Jevnaker kommune.


Dovrebanen

1860-, 70- og 80-åra var for Gudbrandsdalen på mange måtar ei krisetid med nedgang i folketallet. Det viktigaste mottiltaket var å bygge jernbane. Da jernbanen vart opna først til Lillehammer og Tretten i 1894, og så vidare til Otta i 1896, skapte dette eit tidsskilje. Jernbanen stoppa i store trekk utvandringa til Amerika frå Gudbrandsdalen.

Bilde av jernbanen ved Snøhetta
Jernbanen over Dovrefjell til Støren vart opna i 1921. Her er det høgaste punktet på Dovrebanen på litt over 1000 m. I bakgrunnen Snøhetta. (Opplandsarkivet avd. Maihaugen: A-00164 Arnfinn Engen)

Bilde tog på Valdresbanen
Valdresbanen (Fotograf: ukjent, (c) Valdresmusea)

Valdresbanen

En jernbanelinje til Valdres hadde vært drøftet lenge. Etter mange møter og mye diskusjon om forskjellige traseer og linjealternativer behandlet Stortinget saken i 1899 og den såkalte Odneslinjen ble valgt. Samme år ble det gitt konsesjon på bygging av et privat baneanlegg fra Eina stasjon på Nordbanen til Fagernes.


Roa – Hønefosslinjen

Roa-Hønefosslinjen var opprinnelig en del av Bergensbanen da denne var ferdigbygget i 1909, og var således en del av det store jernbanekompromisset fra 1894. Roa-Hønefosslinjen ble også en viktig forbindelse mellom Gjøvikbanen og den nye Bergensbanen da denne senere ble kjørt om Drammen.

Bilde av byggingen av Roa-Hønefosslinjen
Fra byggingen av Roa-Hønefosslinjen (Fotograf: ukjent, (c) Randsfjordmuseene, HF1985_35_1)

Bilde av Gjøvik stasjon i 1904
Gjøvik stasjon 1904 (Fotograf: E. O. Baggetun?, (c)Mjøsmuseet, R81/92/8)

Gjøvikbanen

Gjøvikbanen, eller Nordbanen som den het i begynnelsen, var en av de 6 jernbanestrekningene som ble vedtatt av Stortinget i 1894, og den første som ble åpnet. Åpningen foregikk i to etapper, fram til Røykenvik i 1900 og hele veien til Gjøvik i 1902. 


Røykenvikbanen

Røykenvikbanen var en 7 kilometer lang sidelinje til Gjøvikbanen (Nordbanen), som tok av fra denne ved Jaren stasjon. Etter mye fram og tilbake ble denne sidelinjen vedtatt anlagt 24. juli 1896, for statskassens regning. Røykenvikbanen hadde to egne stasjoner, Brandbu og Røykenvik, for utenom holdeplassene Andfossen og Augedalsbakken.

Bilde av Røykenvik stasjon på åpningsdagen i 1900
En pyntet og folksom Røykenvik stasjon på åpningsdagen 18.12-1900 (Fotograf: ukjent, (c)Randsfjordmuseene, HF1997/1:74)

Bilde av Skreia stasjon på åpningsdagen i 1902
Skreia stasjon på åpningsdagen av Skreiabanen 1902 (Fotograf: K. Berg, (c) Mjøsmuseet, R84/89/7)

Skreiabanen

Skreiabanen ble bestemt bygd igjennom kongelig proposisjon av 19. juni 1897, som en sidelinje fra Nordbanen (Kristiania-Gjøvik) til Østre Toten. Banen ble åpnet 26. november 1902, samme dag som jernbanen ble åpnet mellom Jaren og Gjøvik. Banen ble 22 km lang og hadde en høydeforskjell på 195 meter.


Raumabanen

Raumabanen har en lang forhistorie. Allerede i 1874 ble det tegnet aksjer for å bygge jernbanestrekningen, men Stortinget sa nei. Det ble gjort et nytt forsøk i 1890, men Bergensbanen ble vurdert som et viktigere prosjekt. Først i 1908 ble banen tatt inn i jernbaneplanen og det ble bevilget penger i 1911.

Bilde av Jora bru
Jora bru (Fotograf: Dagmar Buen © Fylkesarkivet i Oppland)

Rallarviser

Siden viser to rallarviser – en moderne om Valdresbanen og en som ble funnet under rydding av et gårdsarkiv på Toten museum.