Rallarviser

Moderne Rallarvise om Valdresbanen

Melodi: Blant de svarte fjellan. Tekst: Torbjørn Palmer

I blant gamle graner innpå Valdresban,
pakker vi hver sville hele lange dan.
Hei, sju tusen som det durer, rister, homper opp og ned,
Og de ville dyr i skogen får ei fred.

97 det er gamle maskinen vår,
og den pakker bra når bare frem den går.
Og vi peiler, skrur og stønner. Ønsker oss noen glade stunder
men så går det bra og vi er like glad.

Reparere gjør vi nesten alle mann,
det er helst når olja spruter rundt som vann.
Da har slage røket så som nok så ofte hende kann,
og vi ser ut som en oljeboremann.

Fagernes, ja det er målet som vi når,
men dit kommer ikke vi mens det er vår,
men vi kommer fram og bra er det så kanskje det går an,
og få reise bort fra gamle Valdresban.

Visa er skrevet på toget til Fagernes sommeren 1972.


«Jo saagu skal de Banerne bygge»

Jo, saagu skal de banerne bygge,
de skal bygge i Nord og i Sør,
og jeg kræver jo bare den hygge,
at de lægger dem frem for min dør.

Jeg, som selv bor dernede paa Lister,
Hvad har jeg vel for Nordbanens brug?
Nei, Gud naade vor Arbeidsminister,
skal vor mynt slænges ned i det slug.

Vil de bygge den Bergenske bane,
skal jeg kanhænde gaa med,
hvis de bare vil maale og spare,
saa den dreier om Flekkefjord ned.

Heller alt skal jeg stæmme og stoppe,
sige nei ifra Aar og til Aar,
end jeg gaar ned paa banen deroppe,
førend vi og vor Bygd har faat vor!

Teksten ble funnet ved rydding av et gårdsarkiv på Toten museum. Hvem som har skrevet teksten og i hvilken anledning vites ikke.