Litteratur og kilder om jernbanetrafikk

Jernbanetrafikk

Randsfjordbanen og underliggende stasjoner

Roa-Hønefosslinjen og underliggende stasjoner

Røykenvikbanen og underliggende stasjoner

 • Aspenberg, N. C., Børrehaug Hansen, T. & Reisegg, Ø. 2009. Gjøvikbanen. Baneforlaget, Oslo.

Gjøvikbanen (Nordbanen) og underliggende stasjoner

 • Aars, I og B. Karsrud. 2002 Hundre år på sporet. Nye Valdresbanen, Fagernes.
 • Aspenberg, N. C., Børrehaug Hansen, T. & Reisegg, Ø. 2009. Gjøvikbanen. Baneforlaget, Oslo.

Skreiabanen og underliggende stasjoner

 • Aars, I og B. Karsrud. 2002 Hundre år på sporet. Nye Valdresbanen,  Fagernes.
 • Aspenberg, N. C., Børrehaug Hansen, T. & Reisegg, Ø. 2009. Gjøvikbanen. Baneforlaget, Oslo.

Valdresbanen og underliggende stasjoner

 • Aars, I og B. Karsrud. 2002 Hundre år på sporet. Nye Valdresbanen, Fagernes.
 • Aspenberg, N. C., Børrehaug Hansen, T. & Reisegg, Ø. 2009. Gjøvikbanen. Baneforlaget, Oslo.
 • Jakobsen, A. N. 2002 Med nikkel i lasten. Galleberg.
 • Ulsnæs, T. 2002 Jernbaneanlegg og stasjonsby. Valdresbanen og Dokka 1900-1930Boka om Land. Bind 11. Gjøvik.

Dovrebanen og underliggende stasjoner

Raumabanen og underliggende stasjoner

 •  NSB baneregion nord. 1995 Raumabanen: jernbaneanlegget Dombås – Åndalsnes: en landskaps- og kulturhistorisk analyse. Trondheim. 
 • Bjerke, T. og Holom, F. Banedata 2004 : data om infrastrukturen til jernbanen i Norge  Norsk Jernbaneklubb, Oslo.
 • http://forsk.njk.no/stdb/ Stasjonsdatabasen, 01.09.2010.