Biler

Biltrafikk

Slik kunne det gå… I den første tiden var det lite eller ingen kjøreopplæring (Fotograf: W. Zeiner, (c) Mjøsmuseet, R87/22/8)

I dag er bilen en helt vesentlig del av vårt samfunnsbilde. Det kan derfor være litt merkelig å tenke på at bilen faktisk var et fremmedelement i den norske trafikken til langt ut på 1900-tallet, og at før 1900 var det knapt noen nordmann som hadde sett en bil. Det var første ved århundreskiftet at bilen begynte å gjøre sitt inntog i Norge. Den firbeinte hesten skulle likevel være den viktigste formen for ”hestekrefter” i mange år til.


Den første bilen i Oppland

Opplands – og Norges første importerte bil (Fotograf: ukjent, (c)Norsk Teknisk Museum, NTM 7)

Den første bilen som kom til Oppland var en Benz, produsert i Tyskland i 1895 og importert til Norge. Planen var å få denne automobilen i rutetrafikk mellom Gudbrandsdalen og Åndalsnes. Det var Brukseier Østbye ved Gjøvik Støberi og mekaniske Værksted, handelsreisende H. Mølmen, fabrikkeier H. C. Hansen og ingeniør S. R. Svendsen som stod bak anskaffelsen av det som blir regnet for Norges første importerte bil (det skal visstnok ha vært laget en bil i Norge før denne, men den har vi svært få opplysninger om bortsett fra at den skal ha eksistert).


Bilens historie på Hadeland

Åtte automobiler på Granavollen ca 1925 (Fotograf:ukjent, (c)Randsfjordmuseene, HF1994/48:4)

Om det var Norges første Benz som var observert på Hadeland i 1896 vet vi ikke, men det var på denne tiden at den første automobilen ble sett på Hadeland. Man kan tenke seg at det var en spennende opplevelse å se en ekte automobil ”live” for første gang. Det skulle imidlertid gå noen år før Hadeland fikk sin første bil, i 1910, da Lensmann Grimsrud i Brandbu anskaffet en automobil.


Bilens historie i Land

I følge Jens W. Lomsdalen var Lands første bil var en åpen Wartburg, Eisenach 1898-modell med 4 hk motor. Bilen er beskrevet i et slags ”vognkort” fra 1905, der det blant annet fortelles at bilen veide 275 kg, hadde fotbrems og håndbrems, og var 2150 mm lang (dvs 2,15 m). Bilen hadde kontrollnummer (registreringsnummer) 36. Det er ved hjelp av dette nummeret at vi kan spore bilens historie igjennom tiden, da nummeret fulgte bilen uavhengig av eier.


Bilens historie i Valdres

Faksimile av avisoppslag om Beduins reise i Valdres (Randsfjordmuseene)

Allerede i 1901 kom den første bilturisten til Norge – og til Valdres. Det var den nederlandske syklisten Petrus Willem Schetener Beduin. Han skulle kjøre med sin Panhard & Levassor fra Kristiania til ”Lærdalsøren”. Dette skulle vise seg å bli litt av en utfordring da veiene i Norge på den tiden var så som så.


Bilens historie Toten, Gjøvik, Snertingdal, Biri

En Maxvell taues på Østre Toten ca 1920 (Fotograf:ukjent, (c)Mjøsmuseet, R78/14/6)

I en uttalelse fra 1909 sa politikerne på Eina:
”For tiden findes ingen Kjøreredskaber af omhandlende Art inden Herredet. En enkelt Gang færdes en Motorvognkjører paa Gjennemreise. Man har derfor ingen større Erfaring for Følgerne af denne Færdsel.” 

Selv om Herredsstyret hadde minimal erfaring med motorkjøretøyer frarådet de likevel fire år senere å gi tillatelse til å kjøre med motorsykkel på bygdeveiene, fordi slik ferdsel ville være til ”meget ulempe” for den vanlige trafikken.


Bilens historie i Gudbrandsdalen

Selv om dagens E6 gjennom Gudbrandsdalen tildels er svingete er den i betraktelig bedre stand enn strekningen var på begynnelsen av 1900-tallet da de første bilene begynte å trafikkere strekningen (Foto: Ole Flatmark / Norsk Vegmuseums Fotoavdeling)

I 1901 foregikk imidlertid den “aller første offisielle prøveturen” med bil i Norge. Bilen kom med jernbanen til Otta og skulle prøvekjøres fra Otta til Åndalsnes, fordi man så for seg å kunne starte en bilrute på denne strekningen.


Kilder og litteratur – Biltrafikk