Den første bilen i Oppland

Opplands – og Norges første importerte bil (Fotograf: ukjent, (c)Norsk Teknisk Museum, NTM 7)

Den første bilen som kom til Oppland var en Benz, produsert i Tyskland i 1895 og importert til Norge. Planen var å få denne automobilen i rutetrafikk mellom Gudbrandsdalen og Åndalsnes. Det var Brukseier Østbye ved Gjøvik Støberi og mekaniske Værksted, handelsreisende H. Mølmen, fabrikkeier H. C. Hansen og ingeniør S. R. Svendsen som stod bak anskaffelsen av det som blir regnet for Norges første importerte bil (det skal visstnok ha vært laget en bil i Norge før denne, men den har vi svært få opplysninger om bortsett fra at den skal ha eksistert). Den 4. januar 1896 var bilen ankommet Gjøvik og avisen «Samhold» meldte at vognen fortsatt stod i en kasse, men at nysgjerrige hadde slått et hull i kassen for å ta en kikk på «raringen». Våren 1896 gikk med til å forbedre bilen og foreta en rekke prøveturer i området rundt Gjøvik, og i løpet av sommeren 1896 skal bilen ha kommet i fast rutetrafikk mellom Tretten og Ringebu i Gudbrandsdalen. Bilen ble kjørt av Halvdan Nilsen fra Gjøvik. Etter en sommer med mye motorproblemer og utallige oppskremte hester ble bilen sendt tilbake til Gjøvik og kom aldri mer i fast rutetrafikk.

Her kan du lese mer om denne bilens tid i Gudbrandsdalen.

Bilen ble satt på lager fram til Clarin Mustad kjøpte den og satte den i stand under første verdenskrig. I 1926 ble bilen forært til Kongelig Norsk Automobilklubb. Benz’en er fortsatt i kjørbar stand, og har av og til vært ute og kjørt ved spesielle anledninger, men har til vanlig sin faste plass på Norsk Teknisk Museum på Kjelsås i Oslo. Clarin Mustad var en av bilpionerene i Norge, og fikk sin første biltur allerede i 1892, i Frankrike. Videre kjøpte Mustad sin første bil allerede i 1902, også dette var i Frankrike der Mustad bodde deler av sitt liv. Mustad hadde flere biler opp igjennom før han kjøpte igjen den gamle Benz’en fra 1895. Den bilen Mustad er mest kjent for må likevel være en seks-hjuling som han selv stod bak, hvor chassiet ble produsert i verkstedet til Mustad og Søn i Oslo og karosseriet ved O. Sørensens Værksteder, også i Oslo. Den sekssylindrede motoren som ble satt inn i bilen var også bygd av Mustad. Denne spesielle bilen var i bruk fram til 2. verdenskrig, og ble blant annet brukt under evakueringen av Oslo i 1940. I likhet med Clarin Mustads Benz fra 1895 tilhører også den sekshjulede bilen nå Norsk Teknisk Museum, hvor man kan lære mer om samferdselshistorie i Norge.

Kilder og litteratur