Bilens historie i Land

I følge Jens W. Lomsdalen var Lands første bil var en åpen Wartburg, Eisenach 1898-modell med 4 hk motor. Bilen er beskrevet i et slags ”vognkort” fra 1905, der det blant annet fortelles at bilen veide 275 kg, hadde fotbrems og håndbrems, og var 2150 mm lang (dvs 2,15 m). Bilen hadde kontrollnummer (registreringsnummer) 36. Det er ved hjelp av dette nummeret at vi kan spore bilens historie igjennom tiden, da nummeret fulgte bilen uavhengig av eier. I 1907 kom denne bilen til Søndre Land, til Hans Peter Lomsdalen i Ringelia. Betingelsene for at motorvogn nr. 36 fikk tillatelse til å kjøre på amtets offentlige veier var blant annet at når man kjørte på visse strekninger, for eksempel gjennom Rosten på Dovre, samt gjennom Kvamskleiven i Valdres, måtte det sendes ut bud i forveien for å varsel om tidspunktet for bilens ankomst. Bilen ble imidlertid fort satt bort, dårlige veier var trolig en av årsakene. Motoren på 4 hk ble byttet bort – og bilens karosseri ble stående på låven i Søndre Lomsdalen. Etter mange år ble bilen tatt i bruk mer eller mindre som leketøy. Og en vinter ble bilen stående igjen på isen på Lomsdaleselva der den gikk ned med vårflommen. Etter 25-30 år under vann tok Norsk Teknisk Museum på seg oppgaven med å sette i stand bilen.

Motorvognregisteret 1913-1919 (Statsarkivet Hamar, POLV-003 Serie L)

I motorvognregisteret fra 1913-1919 kan vi lese at en Peder Lomsdalen fra Enger, Søndre Land, kjøpte seg en motorcykle for personbefordring. Motorsykkelen var attestert fra sakkyndige i 1913. Dette kan bety at Lomsdalen kjøpte motorsykkelen på dette tidspunktet – eller det kan bety at han hadde kjøpt den tidligere og ble ført inn i registeret først i 1913 da det lokale motorvognregisteret over Vest-Oppland ble opprettet. Kanskje er dette den samme Peder Lomsdalen som senere drev rutetrafikk på Hadeland?

Doktorskyssen i Søndre Land

Det fortelles at doktorskyssen i Søndre Land var noe spesiell i 1930 årene.  En alt-mulig-mann ved sykehuset i Hov hadde som oppgave å skysse doktoren ut på sykebesøk – og da mannen selv hadde en Harley motorsykkel til disposisjon ble det ganske raskt ordnet med en liten tilhenger til motorsykkelen hvor det var plass for doktoren. Doktorskyssen med motorsykkel og tilhenger ble kjørt fram til 1935 da alt-mulig-mannen sluttet ved sykehuset og begynte privat rutebilselskap.

Kilder og litteratur