Randsfjordbanen

Randsfjordbanen var den første jernbanestrekningen som kom til vårt fylke, og den hadde bare én stasjon i Oppland. Randsfjordbanen gikk fra Drammen i Buskerud fylke, via Hokksund, Vikersund, Tyristrand, Hønefoss og Hen, til Randsfjord stasjon i sørenden av Randsfjorden, i Jevnaker kommune. Byggingen av banen ble vedtatt 11. juni 1863 og ble åpnet til endestasjonen 12. oktober 1868, og var med det den femte jernbanestrekningen i landet.

Bilde av annonse i Hadelands Tidende
Annonse i Hadelands Tidende 7. oktober 1887 (Fra «Hadelands Tidende 100 år. Årgangene 1886-1887»)

Selv om Randsfjordbanen bare hadde én stasjon i Oppland fylke var det en svært viktig banestrekning. Noe av poenget med å bygge jernbane helt fram til Randsfjorden var å knytte jernbanetransporten sammen med dampskipstrafikken på fjorden. Slik sett kan man si at denne transportåren fortsatte enda mange mil nordover. Annonsen ovenfor viser at det forstatt var interesse for å få kjøpt opp aksjer i denne banestrekningen nesten 20 år etter at den åpnet. Banen fraktet både gods og pasasjerer, og særlig gjorde den godstransporten fram til havna i Drammen enklere enn tidliger hvor man måtte frakte varene via vassdragene eller med hest og kjerre.


Bilde av tabell for Randsfjordsbanen
Tabell for Randsfjordbanen 1887 (Randsfjordmuseene, HF-12117)

Randsfjordbanen fra Drammen til Jevnaker ble som kjent åpnet i 1868. Rutetabellen vi har her er fra banens spede begynnelse, 1887. Vi ser at det tidligste toget på hverdager forlater Drammen stasjon kl. 5.30. Dette toget bruker hele 6,5 timer før det er framme på Randsfjord stasjon på Jevnaker. Likevel er det ikke nødvendigvis reisetiden i seg selv som er så lang, da vi ser at andre tog bruker kortere tid. For eksempel bruker toget som går fra Drammen kl. 9.25 alle dager ”bare” tett oppunder fire timer. Ser vi litt nøyere på denne tabellen ser vi at forskjellen sannsynligvis ligger i det at noen tog er ”blandede tog” mens andre er rene ”godstog”.


Bilde bekjentgjørelse
Bekjentgjørelse av politibestemmelser angående jernbanen fra Drammen til Randsfjorden (Jernbanemuseets arkiv, Randsfjordbanen)

Da Roa-Hønefosslinjen stod klar i 1909 tok Jevnaker stasjon over mye av trafikken fra Randsfjordbanen på grunn av at Jevnaker stasjon var lettere tilgjengelig for glassverkene i området, samt sagbrukene. Persontrafikken mellom Hønefoss og Randsfjord Stasjon ble lagt ned i 1933, gjenopptatt i 1944 for så å bli endelig nedlagt i 26.mai 1968, 100 år etter den ble åpnet. I 1984 ble skinnegangen mellom Bergermoen og Randsfjord Stasjon fjernet til fordel for en 2 km lang gang og sykkelvei til Jevnaker sentrum.

Bilde togbillett
En av de siste billettene som ble solgt på Randsfjord stasjon 25. 5. 1968 (Eier:Ulf Berntsen)

Les mer om Randsfjord stasjon.

Se Randsfjordbanen i stort kart.

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.