Randsfjord Stasjon

Randsfjord stasjon var et viktig knutepunkt for handel og transport, og trafikken mellom Hadelandsbygdene og Randsfjord stasjon var stor. Om vinteren ble varene kjørt på isen over fjorden, og vår, sommer og høst gikk varetransporten med båt. Store mengde tømmer, brennevin og smågris ble fraktet over fjorden, for så å bli lastet om og kjørt med tog til Drammen. En annen stor eksportartikkel som ble fraktet på Randsfjordbanen var is, innsjøis og elveis. For å minske svinnet ble isen dekket av sagflis for å holde på kulden under den lange transporten. I begynnelsen av 1900-tallet forlot opptil 8 godstog Randsfjord stasjon hver dag, og ved en anledning hadde toget hele 105 godsvogner.

Bilde av Randsfjord stasjon
Randsfjord stasjon på 1870-tallet. Ved brygga ligger dampbåten «Harald Haarfager» (Foto er hentet fra Norsk Jernbanemuseums samling)

Den opprinnelige stasjonsbygningen var i sveitserstil og tegnet av arkitekt Georg Andreas Bull. I tillegg til stasjonsbygningen fantes det både lokstall, vanntårn og godshus ved stasjonen.Den opprinnelige stasjonsbygningen brant 11. mars 1887.

Bilde av Randsfjord stasjon
Randsfjord stasjon (Fotograf: A. Jansen, (c) Randsfjordmuseene, HFneg_117_11)

De som arbeidet ved Randsfjord stasjon var en stasjonsmester, en telegrafist og to stasjonsbetjenter med arbeidstid fra ti på seks om morgenen til kvart på elleve om kvelden. De ansatte hadde en del fritid mellom togene som de kunne bruke til å gjøre det de selv ville. Likevel var det et hektisk arbeide, særlig vinterstid, med å måke snø og hugge is. Og ved begynnelsen av 1900-tallet var ikke lønna på mer enn 1-2 kroner dagen.

Fra stasjonen gikk det vei til Jevnaker sentrum, og her fantes det både landhandel, apotek og andre butikker.

Bilde av Røde Kors hus Jevnaker
Randsfjord stasjon er i dag Røde Kors hus på Jevnaker (Fotograf: Solfrid Myhre,(c) Arkivnett Oppland)
Bilde baksiden av Randsfjord stasjon
Fra baksiden av Randsfjord stasjon, hvor dampskipsbryggen en gang lå (Fotograf: Solfrid Myhre,(c) Arkivnett Oppland)

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.