Kilder og litteratur brukt i artiklene om flytrafikk

Fagernes lufthavn, Leirin

Småflyplassene i Vest-Oppland og Valdres

Flytrafikk i Gudbrandsdalen