Fagernes lufthavn, Leirin

Fagernes Lufthavn, Leirin er en sentral lufthavn i innlandet (Kartet er lånt med tillatelse fra www.fagernesairport.com)

Fagernes lufthavn, Leirin, ble åpnet 31. oktober 1987, etter mer enn 10 år med planlegging og bygging. Lufthavnen er lokalisert 190 km fra Oslo, og tjener dalførene Valdres, Gudbrandsdalen og Hallingdal, med populære destinasjoner som Jotunheimen, Beitostølen, Hardangervidda, Hemsedal og Lillehammer. Opprinnelig skulle flyplassen være en regional lufthavn, med en relativt kort rullebane kun for mindre fly. Underveis i byggingen av lufthavnen ble det derimot bestemt at Fagernes lufthavn, Leirin skulle ha mulighet for chartertrafikk, og dermed måtte planene for rullebanen forlenges. Den endelige lengden på rullebanen ble 2060 meter. Det vil si at Fagernes lufthavn, Leirin kan ta i mot større fly av typen Boeing 737, Boeing 757-200 (189 seter), og Airbus A320/321.

Avgangshallen på Fagernes Lufthavn, Leirin (Fotograf: Fredrik Calmeyer, (C) Fredrik Calmeyer)

Fagernes lufthavn, Leirin eies og drives av Avinor AS. I dag blir ruteflytrafikken betjent av det danskeide flyselskapet DOT. Lt. I rutetrafikken mellom Fagernes og Oslo bruker DOT.Lt et SAAB-340 fly med 30 seter. Flyet har dansk besetning, både piloter og flyvertinner. Mandag – fredag har DOT.Lt to avganger og to ankomster på denne lufthavnen, en om formiddagen og en om ettermiddagen. På lørdager er det ingen oppsatt rutetrafikk mellom Fagernes og Oslo, og på søndager er det kun et ettermiddagsfly hver vei. Vinteren 2009/2010 opererte den engelske turoperatøren Neilson med charter-ruter hver søndag fra London Gatwick til Fagernes tur-retur.

I 2009 betjente Fagernes lufthavn, Leirin 5615 pasasjerer.

Kilder og litteratur