Sørhaugen under Ekeren i Biri

Husmannsseddel for Sørhaugen under Ekeren 1890


Underskrevne Iver Halvorsen Ekeren gjør herved vitterlig at have bortfæstet et under min Gaard Ekeren beliggende Støkke Engeland øverst og nørdest i mit Jorde omtrent 1 Maal efter mærket i en Rogn og Løntræ paa nedre Siden og to mærkete Birketræer paa søndre Side, og efter Gjerdet som støder mod Eker-løkkens Eiendom, til Tølløf Nilsen og Kone Ingebor Svendsdatter, samt deres Børns Levetid, paa efternevnteVilkaar:

1) Tølløf Nilsen og Efterkommere forpligter sig til at svare aarlig Afgift af ovennevnte Jordstøkke 6 Slaattedage af voxen arbeidsdyktig Mandsperson paa Eierens eller Gaardbrugerens Kost.

2) Fæsteren og Efterkommere forpligter sig til at istandsætte og vedligholde forsvarligt Gjerde paa nedre og søndre Side af det fæstede Jordstøkke.

3) Gaardbrugeren holder i forsvarlig Stand det øvrige af Gjerdet omkring Jordstøkket, nemlig øvre og nordre Side.

4) Naar Pladsen i sin Tid hjemfalder til Gaarden paaligger det Ekerens Eier at udløse efter uvillige Mends Skjøn den Verdi Husene befindes at være i efter den længst-levende Fæsters Bortgang til hans efterlevende Arvinger.

5) Avlingen af Pladsen har Fæsteren sin fulde Frihed i at handle og benytte som han helst finder forgodt, foruden Anke af Gaardbrugeren.

Dette til Bekræftelse ved vore Navnes Underskrift i 2de Vidners Overvær.

Ekeren l5de November 1890. I. Olsen Tølløf Nilsen m.p.p.

Til Vitterlighed M Ekeren Lars Bratstigen

(Seddelen er avskrevet av Bjørn Herberg, og trykt i Birid-Blad nr. 18/1998. Gjengitt med tillatelse av forfatteren.)