Lybek ved Søre Langseth i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter, nr. 780 Lybek ved Søre Langseth i Fåberg 1822
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok 18, Tinglest 17.6. 1861, No. 14 Thinglæst Huusmandsseddel)

Fra Christen Syversen til Christian Mechalsen og Kone og en af deres Børn paa Pladsen Lybekk under søndre Langset, dateret 8de Februar 1822, saal:

Jeg undertegnede Christen Syversen søndre Langseth i Faaberg, gjør herved vitterligt:

1.  Christian Mechalsen med Kone Mari Christensdatter, skal af nyt oprydde en  Plads, under min eiende Gaard søndre Langseth, ved Navn Lybekk;

2.  Skal de have 3 Melling Engeland i Slotten kaldet, og som de selv skal oprydde.

3.  Skal de nyde og beboe Pladsen som de selv oprydder, saa længe de svarer aarlig til mig, eller Gaardens Bruger, otte Dage at arbeide i Slaataanden, og fire Maal at skjære om Høsten i Skaaraanden.

4.  Tillige skal de have Havning til tvende Griser og en Kalv i den indhægnede  Have,  samt Høst og Vaar til de øvrige Kreaturer som fødes paa Pladsen.

5.  Om Vaaren og Høsten skal deres Kreaturer nyde Havning med Gaardens Kreature;

6.  Et Stykke Engeland opryddet øverst i Slotten omtrent en Mælling og som skal udvises til næste Vaar.

7.  Skal en af deres Børn være nærmest berettiget til at nyde Pladsen efter deres Forældre, imod at svare den samme aarlige Afgift.

8.  Et Stykke indhegnet Mark, ved Veien under Ankerfaldet kaldet skal tilhøre Pladsen.  

Langseth d. 8de Februari 1822.
Christen Langseth
Christian Mechalsen Lybekk med iholden Pen

Til Vitterlighed:
Engebret Hovie
Anders Larsen Avelsgaarden.