Et jordstykke under Balberg i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 792: Et jordstykke i v/Balberg i Fåberg dat. 04.12.1861

N. 11 Thinglæst Huusmandsseddel fra E.Balberg til Ole Rasmussen og Anne Christophersdatter paa 1 Maal Jord af Balberg for Levetid; dateret 4de Decbr.; 1861, saal:

Herved overdrager undertegnede 1 siger et Maal Jord, søndenfor Pladsen Balbergslien kaldet til Ole Rasmusen og Ane Christophersdatter mod at de ingen Ved skal have undtagen lit som de sanker paa Marken den Tid ingen Sne er og som er paa deres Levetid. Hvorfor de aarligen enten slaar 2 Mælinger eller skjærer 2 Maal efter forlangende og naar det forlanges.

Balberg d. 4de December 1861.
E. Balberg.

Til Vitterlighed:
Lars Jettestad.
H. Skjeggestad