Jord under Kirkevolden Nord-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter nr. 273
Mellom-Gudbrandsdalen Pantebok 1 (1842-54) Nr. 23

Et stykke jord under Kirkevolden i Nord-Fron 1837 

No. 23 Contract.
Jeg underbekræftede Ole Olsen Volden tilstaar og herved vitterliggjør at have byxlet og overdraget et Stykke Jord af min Eiende og paaboende Gaard Kirkevolden kaldet til den Velagtede Mand Erlan Gulbrandsen Røssum Moen og hans Hustrues Levetid saavelsom Barn efter dem skal have det for den samme Bøxel, som nu er betalt og det paa følgende Vilkaar:

1.  Skal han svare til mig eller hvem som maatte blive Bruger af Gaarden Volden 2de Maal at skjære og 1 Dag at slaa aarlig, saalænge ovennævnte Erland Gulbrandsen og hans Hustru Lever. Men naar Barn efter dem skal tage det i Bruug, da skal svares til Gaarden 4re Maal at skiære og 2de Dager Slaat, som skal være den faste Afgift af Pladsen,-  Ovennævnte Jordvei skal gaa oventil fra Hafælden ved Tejgløkken og nordenfra den norderste Ager der i Jordet tæt ved Agerbredden, men naar det gaaer udom Ageren da skal det gaa i Skraa Sørefter til en stor Asp som staar yderst veed Elvbachen, men nordefter skal det gaa saa langt som det tilhører Gaarden Volden.  Videre skal det benævnes at Slaatten eller Enget Søndre Kampen kaldet skal høre Erlan til de Aar, som jeg ikke selv vil slaa den til min egen fornødenhed, men for den skal han skiære 3 Maal i de Aar; som han slaar den.-
Saaledes at være præsteret og afgjort tilstaaes af mig i tvende Vidners overværelse af Ole M(?) Volden.
Volden den 15de May 1837.

Som vidner efter begjær:
Ole Lunde og Ole Karlsen Lunde med ført Penn.

Bøxelen var 45 Spd siger fyreogtyve og fem Specidaler i norske Specsidaler.-