Om utstillingen

“Husmenn i Oppland” er et undervisningsopplegg til bruk i skolen. Elever og lærere vil på disse sidene finne lesestoff og materiale tilknyttet husmannsvesenet i Oppland. Videre er det utarbeidet forslag til oppgaver. Det er lagt ut både originalkilder og transkriberte kilder fra flere av kommunene, slik at flest mulig skal kunne få en lokal tilknytning til temaet. Men det oppfordres samtidig til å se på materiale fra andre kommuner. Hvis det mangler materiale fra din kommune/region oppfordres det til å ta kontakt med nærmeste museum eller arkiv. Målet er å få lagt ut mer originalmateriale og flere kilder etter hvert som dette blir klargjort for digitalisering.

Nettstedet ble første gang lansert i januar 2006. I 2011/2012 har sidene fått en ansiktsløftning. I tillegg har en del nytt materiale blitt digitalisert og publisert.

I 2022 ble nettstedet flyttet over til ny teknisk løsning. I den sammenhengen har det blitt gjort enkelte endringer i utseendet og sider som manglet innhold er fjernet.

Prosjektet ble gjennomført av Arkivnett Oppland som nå er nedlagt. Utstillingen er imidlertid videreført av Innlandet fylkesarkiv.

Alle henvendelser vedrørende Husmannsprosjektet kan rettes til Innlandet fylkesarkiv