Skoleveiledning

”Husmannshistorie i Oppland” er et undervisningsopplegg til fri bruk i skolen. Elevene vil på disse sidene finne lesestoff og materiale tilknyttet husmannsvesenet. Videre ligger det ute oppgaver tilpasset ungdomsskoletrinnet og videregående. Det er søkt å legge ut både originalkilder og transkriberte kilder fra den enkelte kommune slik at alle kan finne en lokal tilknytning til temaet. I tillegg kan skolen kontakte arkivinstitusjonen i sin region for mer materiale.

Skolebilde fra Bjørklund skolekrets. Er det noen husmannsbarn her mon tro? (Fotograf: Lars Bleken / Randsfjordmuseene avd. Hadeland Folkemuseum)