Litteratur om husmannsvesenet

I listen nedenfor er det henvist til korte artikler som handler om husmannen og husmannsforhold i din region. Dersom du ikke finner bøkene i skolens bibliotek, kan du henvende deg til et arkiv eller museum nær deg.

Litteratur som omhandler Hadeland

Fra Årbok for Hadeland, ulike årganger:

 • Ballangrud, Olaf: Husmannsplasser og -stuer i V. Lunner. 1977. S. 127 – 129.
 • Brokerud, Martin: Husmannsplassen Heiermyra i Nordre Oppdalen. 2002. S. 42-45.
 • Brokerud, Martin: Fire husmannsplasser under Bråstad. 1998. S. 62-69.
 • Brokerud, Martin: Høgdabakken og husmann Ole Kristensen. Om en nedlagt husmannsplass under Hval i Gran. 1991. S. 47 – 5 I.
 • Eeg, Klara. Nedlagte plasser omkring Sløvika. 1974. S. 96.
 • Frøslie, Arne: Husmannskontrakter på Markerud ved Roa rundt århundreskiftet. 1978.S. 63 – 66. 
 • Hammerud, Lise. En husmannsplass og folka der. 1970. S. 108 – 110.
 • Hvamstad, Per: Husmannen og husmannskontrakta. 1971 S. 82-93
 • Lien, Ansgar: Gamle plasser i Lynnebakka i Gran. 1988. S. 108 – 109.
 • Lien, Ansgar: Fra en nedlagt husmannsgrend. 1969. S. 113 – 119.
 • Lysgaard, Sverre: Et besøk i minnenes verden. 1993. S. 115-117.
 • Lysgaard, Sverre: Husmannsstua og livet der. 1976. S. 4 – 10.
 • Lysgaard, Sverre: På gjengrodde stier. 1975. S. 42 – 43.
 • Lysgaard, Sverre: En alminnelig dag på en husmannsplass i 1880-åra. 1974. S. 82 – 85.
 • Lysgaard, Sverre: På gjengrodde stier. 1971. S. 112 – 115.
 • Lysgaard, Sverre: På gjengrodde stier. 1970. S. 18 – 21.
 • Lysgaard, Sverre: Husmannsplasser under Velo. 1969. S. 79 – 85.
 • Mathisen, Stein: Tosobråtan, en husmannsplass i Jevnaker. 1975. S. 58 – 59.
 • Mjør, Sigv.: Husmannskårene sluttet omkring 1920. 1971. S. 24 – 30.
 • Næss, Ole A.: Husmannsplasser i Julibakka. Der Julistadir lå -før Svartedauen. 1978. S. 113 – 119.
 • Ohren, Peder: Peder Ohrens erindringer om 1860-åra (3). 1998. S. 14-18.
 • Årbok for Hadeland 1993: Festeseddel på plassen Kvernhusbråten under Bjellum i Jevnaker fra 1840. S. 19-20.

Litteratur som omhandler Land

 • Landingen 1977, side 64, ”Strypen- Kverndalskroken” av Nils Ruud
 • Landingen 1982, side 87. ”Thranebevegelsen i Land” av Arvid Sandaker. 11 sider.
 • Landingen 1983, side 14. ”Et hundreårsminne” ved Kari Nordal. Side 88. ”Hvordan var forholdet mellom gardeier og husmann?” av Kari Nordal.
 • Landingen 1988, side27. ”Stolmakerne i Askvikenga” av Terje Nordraak. Side 60. ”En husmannskontrakt” ved Arvid Sandaker. Side 110. diktet ”Til en oldefar jeg ikke kjente” av Arvid Sandaker.
 • Landingen 1989, side12. ”Om nedlagte husmannsbruk på Vest-Torpa – og litt til”. Av Ivar Engeli. Side 15. ”Fra husmannens historie” av Odd Lundby. Side 17 ”Litt om rokkesvarva`n i Rødaurbakken” av Terje Nordraak
 • Landingen 1993, side 31. ”Nedlagte husmannsbruk og boplasser på Nordre vest-Torpa” av Kristian Stadsvoll. Side 34, dikt ”Den gamle grå stua” av Mary Kristine Bakken. Side37. ”Halvøy i Randsfjorden med historisk sus” av Terje Nordraak. 
 • Landingen 1997, side 50. ”Husmannskontrakt” ved Andreas Eid, fra garden Nordberg i Hov. Side 127 ”Husmannsplassene Helgerud og Tolrud i Nord Torpa”. av Kristen Strømsjordet.
 • Landingen 1998, side 12. ”Treskjærer-kunstneren i Torpa, Johan Berget” av Nils Frøisland. Side 37. “Martin O. Nyseth f. 1867-d. 1962”. av Synnøve Ødegaard. (husmannsplassen Nyseth under Rødnes. Side 74. ”En barnefødsel i Torpa 1884” 
 • Landingen 1999, side36. ”Husmannsplasser i Kronborgmarka” av Birger Olsen.
 • Landingen 2000, side 63. ”Gamle nedlagte husmannsplasser under Felde og folk som bodde der” av Magnar Rustestuen. Side 80. ”Ælj-Hans og familien hans” av Terje Nordraak.

Litteratur som omhandler Gjøvik

 • Gjestrum, John Aage Landskapet på vestsida av Mjøsa. S. 17-19 og s. 79-87.
 • Herberg, Bjørn (red.) Husmannsfolk. Birid-Blad, tidsskrift for lokalhistorie, spesialnummer, nr. 18/1998. 
 • Biri-Snertingdal Bygdebok bd. I, s. 247. 
 • Lauvdal, T. (red.) Gardssamfunnet. 3. Husmennene. Biri-Snertingdal Bygdebok bd. III (1954), s. 23-24.
 • Lauvdal, T. Selskap blant husmanns- og arbeiderklassen. Vardal Bygdebok bd. II (1930), s. 92-93.
 • Lauvdal, T. Husmannsvesenet i Vardal. Vardal Bygdebok bd. IV (1933), s. 220-236.

Årbok for Gjøvik – Tverrdalene:

 • Eike, Christine ”Hoffsbakkenstua” på Eiktunet. Nr. 7, 1900, s. 52-56.
 • Svendsen, Bottolf Svartåsen, gnr. 43 i Vardal, Gjøvik kommune. Nr. 5, 1987, s. 117-118.

Litteratur som omhandler Toten

 • Bjørseth, Jens Rolihagen – fra husmann til sjøleier. Toten og banken (2004), s. 15-21.
 • Gjestrum, John Aage Landskapet på vestsida av Mjøsa. s. 17-19 og s. 79-87.
 • Langedal, Erik Fra ødegård til industrisamfunn – Raufoss før 1905. s. 17-24.
 • Prestesæter, Pål (1998) Husmannskontrakter og lovregulering. Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 3/1998. ISSN 0803-2106 (kontrakter fra Toten)
 • (red.) Totens Bygdebok bd. III (1968) Husmenn, s. 107-127.
 • Ødegaard, Svein-Erik Totens Bygdebok bd. IV (1984).
 • Ødegaard Svein-Erik, Austarheim Hilde M. Larsen, Bækkelund Bjørn Totens Bygdebok bd. V (1998).  

TOTN Tidsskrift for Toten Historielag/Årbok for Toten økomuseum og historielag:

 • Bråthen, Terje A:K: Hensvold Photographer. Husmannsgutten som ble bygdefotograf – bilder fra Toten Museums billedarkiv. 1980, s. 110-116.
 • Gihle, Pål Da amtmannsgarden Stenberg var husmannsplass, Totens eldste husmannskontrakt fra 1747. 1980, s. 138.
 • Gjestrum, John Aage Husmannsstugu i Totenvika blir bevart. 1978, s. 423.
 • Gjestrum, John Aage ”Taarene randt ned efter kindene paa hannem”. Om husmann og bonde på Toten 1712. 1986, s. 63-64.  
 • Kildal, Sigmund Jordhytte i V. Toten. Jordhytta og husmannsplassen Sandbakken under Drager. 1979, s. 106-109.
 • Olstad, Magne n’Even Husmann. 1978, s. 418-419.
 • Prestesæter, Pål Husmannskontrakten og dens rettslige regulering. 1999, s.11-53
 • Sandbakken, Julie Jeg satt igjen med 10 barn, og det var ofte vanskelig å skaffe mat og klær til dem alle. 1983, s. 60-65. 
 • Smedsrud, Torbjørn Om Håkon Johannessen Petershagen. 1997, s. 14-17.
 • Ødegaard, Svein-Erik Gamle plassbygninger. Husa på husmannsplasser, småbruk og tomter i Balke sogn fra tida før ca. 1900. 1981, s. 100-117.
 • Ødegaard, Svein-Erik Var husmannen på Toten egentlig ”bygselshusmann”? 1986, s. 58-62.

Litteratur som omhandler Gudbrandsdalen:

Årbok for Gudbrandsdalen

 • Bakke, J. Bestefar var husmann. 1947, side 79
 • Breivegen, O. Var grenda så grå? 1967, side 35
 • Engen, A. Husmannsguten frå Dovre som dekorerte kongens slott. 2001, side 55
 • Haugstad, J. Gullmoen – Nordrumslykkja – Stigen – Vandring og Utvandring –. 1998, side 104
 • Heringstad, S. Ein gamal Bjølstadhusmann fortel. 1981, side 149   
 • Hole, O. og Høgåsen, M. Husmenn og prest i strid på Lom. 1948, side
 • Hvamstad, P. Thrane-bevegelsen i Gudbrandsdalen. 1971, side
 • Høgåsen, S. Dagboksamling frå Lesja 1820-1859. 1983, side
 • Jacobsen, K. Kriminalbetjent i Kristiania, Hans Olsen Grosberg. 1998, side 145
 • Jacobsen, K. Tverrbygda i Nord-Fron 1870. 1998, side 150
 • Larsen, E. Da husmennene i Ø. Gausdal reiste bust. 1973, side 136
 • Ranheim, B. Bjørnstjerne Bjørnson, Husmannskona og legane. 2003, side 49
 • Skotte, O. Husmenn på Lesjaskog. 1983, side 189 
 • Steinbakke, T. Minne om husmannsfolk i Skjåk. 1954, side 132
 • Strangstad, Halvor. Lasse Olsen Fagerlidalen. 1986, side 150
 • Torgersrud, O. A. To husmannskontrakter, 1845 og 1876. 1970, side 152

Dovre:

 • Dovrebygde. Dovre historielag
 • Nord, Ola der. Husmannenes daglegliv?. 1987, side 16
 • Simenstad, R. Jettskjellen – en nedlagt husmannsplass. 1997, side 55
 • Vigerust, J. G. Husmannsplassar under Vigerust. 1997, side 70, 
 • Siste husmann i søre Snekkerlien. Hans H. Vangen Snekkerli. 1997, side 73
 •  Siste husmann i nørdre Snekkerlien. Erik J. Snedkerlien 1866-1953, 1997,  side 76

Fron:

 • Øvrelid, R. (1987) Historia om Fron fram til 1940. Fron Historielag; Husmenn, side 160 Husmenn uten jord, side 182
 • Jacobsen, K. Tverrbygda i Nord-Fron 1870. 1998, side 150

Fronsbygdin

 • Gjersøe, H. A. W. og Skurdal, E. (2003) Ole Johannesen – askeladden frå Baukholsgrenda.
 • Fronsbygdin 2003. ISBN 82-991257-2-3. Husmannsguten Ole Johannesen frå Baukholsgrenda reiste til Oslo og tente seg rik på å handle med filler og bein. Dotter hans gifta seg med ein italiensk adelsmann.
 • Åsmundstad, P. (2004) ”Opptegnelser til Fornøielse” Fronsbygdin 2004. ISBN 82-991257-3-1. Side 90-92 diverse informasjon knyttet til husmannsvesenet

Gausdal:

 • Kankrud, J. (1959). Eventyret om Husmannsgutten fra Østre Gausdal som ble millionær i Amerika og Noen livshendinger omkring forfatterens liv 1878-1958. .

Gausdalsminner

 • Bø, K. Nedlagte bruk og boplasser i Bødal. Nr. 2, side 64
 •  Et omvendt Amerikabrev. Nr. 4, side 56
 • Syver Melhus trakk selv ut tennene med gjerdtang. Nr. 1, side 24

Lillehammer:

 • Husmannsplasser i Fåberg (bind 1). Fåberg Historielag, Lillehammer. 2003, Thorsrud a.s., Lokalhistorisk Forlag. ISBN 82-90385-56-0

Fåberg og Lillehammer

 • Jakobsen, M. Hagebakken var fattigslig, men livets trygghet for oss. Nr. 1, side 25
 • Lie, G. Barndomsminner fra et husmannsbruk. Nr. 8, side 35
 • Mathisen, O. M. Fra Paulsrud til Westby via Christiania. Nr. 7, side 72
 • Pedersen, J. V. L. Alvor og lek under trange kår. Nr. 1, side 73
 • Rønningen, O. H. Det lokkende landet sett fra Rudsbygd. Nr. 7, side 147
 • Voldbakken, M. Arbeidsoppgavene i husmannstiden. Nr. 4, side 71
 • Voldbakken, M. Slektens gang på Voldbakken. Nr. 4, side 76
 • Smestad, A, De gamle på husmannsplassene. Nr. 6, side 48

Lom:

 • Kolden, J. (2000). Bygdabok for Lom 1 . Gards- og ættesoge for Vårdal. Lesja. Utgjeve av Lom kommune. Snøhetta forlag a.s. ISBN 82-995656-2-6
 • Kolden, J. (2002). Bygdabok for Lom 2. Gards- og ættesoge for Lii, Staurustgrendi og Strondi. Utgjeve av Lom kommune. Lesja, Snøhetta forlag a.s, ISBN 82-995656-3-4

Ringebu:

 • Hage H. og Myhre O. B. (1998). Myre i Fåvang. (side 64 Husmannslasser og bruk under Myregardene). Dale-Gudbrands Trykkeri a.s. ISBN 82-7275-099-6
 • Hovdhaugen, E. (1976). Bygda vår. Lokalhistorie for Ringebu. Ringebu historielag. ISBN 82-990 451-1-8

Husmannstida, side 158
Utvandringa, side 149

 • Hovdhaugen, E. (1993) Frå det gamle arbeidsliv. Ringebu Historielag. ISBN 82-990451-4-2
 • Kristiansen, O. (1996) «Gjennom gråe grenders kav». Husmannsbruket Guttuhaugen. Lillehammer. Dølaringen boklag. ISBN 82-90072-67-8 
 • (1996) Nedlagde heimar i Ringebu – og folket som budde der. Otta: Ringebu Historielag ISBN 82-990451-8-5
 • Raubakken, E. (1995) Kolstadroa. Frå husmannskår til velstandsår. Eige forlag. Hemgrenda. Ringebu historielag
 • Hovdhaugen, E. Busettingshistoria for Venabygd (Husmannstida s. 17-19, Utvandringa s. 23). Hemgrenda 1988
 • Hovdhaugen, E. Fôring av dyr for andre. Hemgrenda 1980, side 42 (Nb! Vise)
 • Jøingsli, R. Mari E. Solfritt. (Handler om Mari som tilbrakte store deler av sitt liv på husmannsplassen Solfritt). Hemgrenda 2004, side 122. ISBN 82-91896-07-0
 • Kampen H. H. Fra husmann til sjøleier. Hemgrenda 2003, side 49
 • Aarnes, A. Husmannsguten frå Fåvang som gjorde lykke i Vest-Telemark. Side 110, Hemgrenda 1996

Sel:

 • Prestgard, S. (1992) Heidal. Den store utvandringa. (1. opplag). Heidalturist

Skjåk:

 • Hosar, H. P. (1998) Skjåk bygdebok. Historia 1798-1914. Skjåk kommune ISBN 82-993371-4-3

Samfunnsendring mellom to folketeljingar: Kva var likt og kva skilde i 1801 og 1865? Side 103

Husmannsvesenet på sitt høgste. Side 111-116

Kvar vart plassfolket av? Side 266

Kvelds-seto. Skjåk historielag

Attlagd gard. 1993, side 44

Amerikavise. Af pastor Torekveen. 1995, side 20

Vågå:

 • Storvik, K. B. (1999) Draumen om eit bedre liv.  

Øyer:

 • Ile, T. (1958) Bygdabok for Øyer, bind I.  Øyer Bygdebok-nemnd Husmannsstellet, side 327
 • og ingen kom att. Nedlagte boplasser i Øyer og Tretten. Øyer og Tretten Historielag 1987. ISBN 82-7275-042-2

I gamle fotefar. Øyer og Tretten historielag

 • Kramprud, M. Lasse Olsen Fagerlidalen. (Første gudbrandsdøl sammen med sønnen som slo seg ned i Målselv). I gamle fotefar 1988, side 67