Elevoppgaver

 1. Hva er en husmann?
 2. Hva er forskjellen på en bonde og en husmann?
 3. Hvorfor oppsto husmannsvesenet?
 4. Vi snakker gjerne om to typer husmenn. Hvilke? Hva er forskjellen?
 5. Hva var årsaken til at antall husmenn økte fra 1801 til 1865?
 6. Hva var årsaken til at antall husmenn sank fra 1865 til 1900?
 7. Studer en husmannskontrakt og finn eksempler på plikter og rettigheter for husmannen.
 8. Sammenlign to husmannskontrakter, en fra før 1851 og en etter 1851. Kan du finne noen forskjeller, og eventuelt hvilke?
 9. Nevn de viktigste årsakene til avviklingen av husmannsvesenet.
 10. Bruk folketellingene i Digitalarkivet for å undersøke husmannsvesenets forhold i din hjemkommune:
  • Hvor mange husmenn var bosatt i din kommune?
  • Hvor mange var husmenn med og uten jord?
  • Hvor mange husmenn hadde et annet yrke ved siden av? Hvor stor prosent?
  • Hvilke andre yrker hadde disse husmennene?
  • Hvor mange gårdbrukere var bosatt i din kommune?
  • Hvor mange hadde et annet yrke ved siden av?
  • Hvilke andre yrker hadde disse?
  • Hvor stor var gruppen husmenn i forhold til gårdbrukere? Hvor mange prosent?
  • Hvordan var forholdet mellom antall husdyr for husmenn og gårdbrukere?
  • Sammenlign antall husmenn og gårdbrukere i 1801, 1865 og 1900. Hvordan var utviklingen av antall husmenn i perioden 1801 til 1865? Og i perioden 1865 til 1900?
 11. Når du er ferdig med undersøkelsene for hjemstedet ditt kan du gjennomføre en tilsvarende undersøkelse om en annen kommune i fylket, eller et annet sted i landet. Er det noen likheter?  Er det noen forskjeller?

NB! Husk at prestegjelds- og kommunegrenser kan ha blitt forandret mellom de enkelte folketellingene. Dette må du ta i betraktning når du sammenligner områder til ulike tider. Husk også at noen ord ble skrevet annerledes i husmannstida. Husmann kunne for eksempel skrives både «husmann», «Hunsmand» og «Huusmand».