Skrefsrud øvre under Lysgård i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter

Nr. 823: Øvre Skrefsrud v/Lysgård i Fåberg dat. 23.2.1866 (Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 19, tinglest 3.12.1866)


 
No 2 Thinglæst Husmandsseddel


paa Gaarden Lysgaard, hvorefter Ole Nielsen til 14de April 1867 beholder Pladsen øvre Skrefsrud, dateret 23:februar d.A.: – saal: Undertegnede Huusmand Ole Nielsen Skrefsrud, der ved Tyveri har forbrudt sit Huusmandsfæste til Pladsen øvre Skrefsrud under Gaarden Lysgaard har af E.M.Lysgaard paa Grund af Medlidenhed mod hans Kone og Børn faaet Tilladelse til at beholde bemældte Plads til 14de April 1867 paa følgende Betingelser:
1. For dette Aars Afgift, som er sat til 16 Spd. – sexten Speciedaler i Penge og derved fri for Arbeidssvarelse pantsetter jeg Undertegnede til E.M.Lysgaard mine Kreature indtil Beløbet er betalt.
2. Pladsen dyrkes og bruges som den i den sidste Tid har været drevet.
3. Pladsen maa ikke forringes paa Huse, Gjerder eller Jordvei,
4. Intet Foder eller Gjødsel maa bortføres fra Pladsen.
5. Ingen maa tages til Huse uden Huusbondens Samtykke.
6. Til 14de April 67 forbinder jeg og Kone os til under Udkastelse og uden videre Lovmaal og Dom at ryddiggjøre ogvfraflytte Pladsen uden derpaa at have noget Erstatningskrav.

Lysgaard den 23de Februar 66.
Ole Nielsen

Til Vitterlighed:
Johannes Petersen
Christian Christensen