Bergstuen under Berg nordre i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 658: Bergstuen v/Nordre Berg i Fåberg dat. 23.3.1850
(Sør-Gudbrandsdal pantebok nr. 17, tinglest 1.12.1852)

No 18 Thinglæst Husmandscontract

Huusmandscontragt fra Ole Arnesen til Arne Arnesen og Hustru på Pladsen Bergestuen, dateret 23 Marts 1850, hvilken Contract tillige indeholder, at Pladsen efter de Sidsnævntes død skal besiddes af en af deres Børn. Jeg undertegnede Ole Arnesen Berg i Saxumsdalen af Faaberg tilstaaer herved at have afhændet og overdraget af min gaard og Eiendom en Huusmandsplads Kaldet Bergestuen til Brug og Bygsel til Arne Arnesen og Hustru, og denne plads skal han nyde efter Arne Syversen død samt en af Deres Børn skal have bemeldte Plads sin Levetid. Derimod erlegger jeg Arne Arnesen Berg min Arvedeel, som er 80 Spd. er otti norske Speciedaler og for hvert Aar at svare 4, er fire Speciedaler, som svares i Arbeide saaledes:

1. Fra 14 April til Aannen 8 Dage

2. At slaa 14 Mælinger

3. Konen arbeide 6 Dage i Slaatonnen.

4. At skjære 7 Maal.

5. Om høsten at arbeide 8 Dage.

6. Om vinteren 9 Dage.

Ovenstaaende Arbeide skal punctlig udføres, naar gardbrugeren af nordre Berg forlanger det. Derpaa nyder Arne Arnesen og hustru og det ene af deres Børn, som bliver Bruger af Pladsen Bergstuen efter forældrene frit Brændefang, Gjærdefang og Bygningsmaterialer i gaardens Skov og Udmark til Pladsens Brug og Benyttelse, samt Havnegang for de Creaturer som fødes paa Pladsen i gaardens Udmark. Ligesaa har Huusmanden frihed til om Sommeren at have en Kalv og en Griis og som havnes med gaardens Hjemmecreaturer. Det bemærkes at naar bemeldte Arne Arnesen og Hustru overlater Pladsen til det ene af sine Børn, da forhøies Huusleien for bemeldte Plads med 2 Spd. i Arbeid,og bemeldte Huusmand skal gjæte 2 Dage i ugen Vaar og Høst med Creaturene havnes i gaardens Udmark. Naar altsaa bemeldte Personer Arne Arnesen og Kone og den af deres Børn, som bliver Bruger af Pladsen, ved Døden er afgaaen, falder Pladsen til gaarden igjn uden somheldst Erstatning. At vi saaledes ere forenede, bekræftes med vore Hænders Underskrift i tvende Vidners Overvær.

Nordre Berg den 23 Marts 1850.
Ole Arnesen Berg
Arne Arnesen Berg
begge med iholden pen

Til Vitterlighed:
Gulbrand Amundsen Melbøe
Amund Tøftumsbakken