Koesveen under Hougen i Biri

Pladseseddel for Koesveen under Hougen 1822.

Undertegnede Hans Iversen Hougen gjør hermed vitterligt at have overdraget til Huusmand Amund Christophersen og hustru for deres Levetid et lidet Stykke Jord af min Gaard Hougen i Birie, Koesveen kaldt, beliggende nedenfor Alfarveien, imellem
Olstad=Løkken og Sveum=Løkken, til brugelighed paa følgende Vilkaar:

1. Svare som Huusleie af bemeldte Jord i de 12 første Aar 1 Spd. Aarlig, hvilke Huusleie tilsvare med Arbeide saaledes at hver Dags Gaardsarbeide kommer til Afdrag med 12 skilling, for hver Mæhling at slaae 12 skilling og han for hver Dags Arbeide 8 skilling.

2. Naar de 12 første Aar hvori han har brugt Pladsen er udrinden, betaler han ingen Huusleie, men saafremt jeg det forlanger Huusmanden til Arbeide, skal han af mig betales med saadan Arbeidsløn som han føren haver bekommet for en Dagsarbeide af hvad Slag det maatte være.

3. Nyder han Frihed til at tage det til Eiendommens eller jordstykkets Indhægning fornødne Jærdesfang i Gaardens øvre Skov.
Naar Huusmanden Amund Christophersen og nuværende Hustru er død skal det bemeldte Jordstykke igjen under Gaarden Hougen, ligesom de Huse han paa bemeldte Plads maatte have Opført falder til hans og Hustrus Arvinger som deres eiendom.

Thingstedet Schumsrud den 1ste Marti 1822.

Hans Hougen

Som Kurator: Hovel Stumlien m.f.P

Til Vitterlighed: Weideman O. Hansen

(Seddelen er avskrevet av Bjørn Herberg, og trykt i Birid-Blad nr. 18/1998. Gjengitt med tillatelse av forfatteren.)