Milsteenstuen og Pinen under Tokse øvre i Nord-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter, nr. 265 Milsteenstuen og Pinen under Tokse, øvre, Nord-Fron dat. 29.11.1841 (Pantebok 1 Midt Gudbrandsdalen,Sak nr. 6)

Huusmandsseddel.  

Undertegnede Engebret Pedersen Toxen vedgaaer herved, at da  Huusmanden Erland Milsteenstuen og Kone nu ved Døden ere afgaaet, og Huusmanden Ole Olsen Pinen har afstaaet Brugen af sin Plads Pinen, begge beliggende tet ved hinanden og under min tilbyxlede Gaard øvre Toxen i Froens Thinglaug, saa er det jeg herved til min Søn Peder Engebretsen og hans Kone som Huusmand, fæster og overdrager dem for deres Levetid, følgende:

1.  Pladsen Milsteensstuen med tilliggende Sæterboel, samt et Stykke Eng i Lovingens Hjemsæter fra Elven og øst fra Mellaugerne op til Sortberget med den derpaa staaende side Rydelige Skov, samt et lidet Stykke Eng i Qvams Anex nedenfor Pladsen Stenen beliggende for aarlig Huusleie af 4 Maal Skuur og 6 Dager Slaat til øvre Toxen.  

2.  Pladsen Pinen med tilliggende Engslette i Lovingen nedi Bukkene Oroe kaldet, samt den derpaa staaende Skov til fornødent Brug, mod aarlig Huusleie til øvre Toxen 4 Maal Skuur og 8 Dager Slaat samt imod at de svarer til de entledige Huusmandsfolk Ole Olsen Pinen og Kone Marit, aarlig Føderaad 1 1/2 Tønde Korn, 1 Koe og 3 Sauers Fødster samt fornødent Huusrum paa Pladsen.  Skulde ikke henstaaende Huusleie til bestemt Tid blive erlagt, da skal hvert Skuurmaal betales med 16 skilling, er sexten Skilling, og hver Slaatdag med 8 Skilling, er otte Skilling;  Ligeledes skal Brugeren av disse Pladse benytte Vandledningen fælles med øvre Toxens Bruger til fornødent Brug, samt Havnerettighed Hjemme og i Lovingen med Gaardens Kreature Høst og Vaar.  Saaledes udstedes denne Contract under vore Hænder i Overværelse af Vitterlighedsvidner.

Toxen den 29 November 1841
Engebret Pedersen Toxen m.f.P.
Peder Engebret Toxen.

Som Vidner
J.I. Jarmann
P. Moen