Nerstuen under Stumlien i Biri

Plasseddel fra Nerstuen under Stumlien 1825.


Jeg underskrevne Haavel Larsen Stumlien har til mine huusfoik Peder Eriksen og hans kone Kari Larsdatter bortsat til dem en Jordvei, som bestaar af fire mæhling paa hvilke dem selv skal oprydde og bygge paa, og en Indhægning ovenfor Haavelsæterveien, som bestaar af 6 Mæhling, samt at de skal have Rættighed til at andlaægge et Stykke Jord nordenfor den Lykke paa hvilke de skal bygge.

Dette ska huusfolkene have paa deres Livstid, eller saalænge de kan svare til Gaarden Stumliens Opsidder aarlig at slaa 15 Mæhling og skjære 5 Maal, som tager sin begyndelse fra l4de April 1826.

Men naar de formedelst Alderdom eller Svaghed ei selv kan slaae disse 15 Mæhling og kan svare de forudnævnte Afgifter, da skal de have Rættighed til at betale med 1 ort og 6 skilling for hver Mæhling.

Huusfolkene skal have den fornødne Brændeved og det behøvende Bygnings-virke Lii Husets opbyggelse og Vedligeholdelse. Den fornødne Brændeved skal de tage af tør Skog udenfor Wismundselven efter anvisning af Gaardbrugeren.
Huusfolkene skal have Frihed til at have sine Kreature 2 Dage i hver Uge saalænge de forer dem i Hjemmarken, og 1 dag hver Uge naar de fore dem udenfor Elven, samt hver søndag.

Alt forbenævnte forbinder os til paa begge sider at holde efterretteligt hvilke under vore Hænder samt 2de til Vitterlighed.

Stumlien den 23de Mai 1825.

Haavel Larsen m.f.P    Peder Eriksen    Kari Larsdatter

Til Vitterlighed:                 Hans Larsen Dahl                                 Hans Eriksen Ødegaarden

(Seddelen er avskrevet av Bjørn Herberg, og trykt i Birid-Blad nr. 18/1998. Gjengitt med tillatelse av forfatteren.)