Husmannskontrakt på plassen Haugen under Qvien i Vang

(Opplandsarkivet avd. Valdresmusea)

Underskrevne Niels Christophersen Quien tilstaar og herved vitterligt gjør at jeg med min Hustrues viden under have Stædet (og) fæstet Halvor Olsen QviensenEie en Husmands Plads Kallt Haugen under min Eiende gaard Qvien Beligende i Wangs Præstegjeeld Hurums annex Mat: No 28 og skal Bestaae af følgende nemlig
1)    Skal han havne i engen og Engeland saasom pladsen forser har veret Tilhørende.
2)    Skal han have en skovteig sønden for Tosten Qviens merke og Sørover til en liden bru i gamle Hagningen og til en bjerg kant kaldet Werpelbjerget
3)    Skal han have Tvende Lees (…) hvert aar hvor han måt tage dem paa min Teig, og Tre Lees turrved aarlig som skal tages paa min Tejg vesten for Elven
4)    Skal han have ett heste Lees Riis i almenning Teigen wester paa Aasen
5)    Skal han svare mig aarlig i Huesleie 6 Spde skriver Sex Norske Spesiedahler som skal betales til hvert aars vaarthing som gjelder for Wangs Thing laug samt (…) hos mig den fierde uge i slaataanden (…) og (…) tvende mand i høstaande og arbeide en uge i vaaraanden. 
6)    Skal forbemelte min Husmand Halvor Olsen Qvienseie og hustru  have denne Husmandsplads for Begge deres Levetid; men naaer de Begge ere med Døden afgangen skal Pladsen tilhøre mig eller gaardens Bruger igjen uten noget vederlag
7)    Skal han have (….) At indgere fritt Engejord paa en (…) vide paa (…) Tillige med det som før er ingjerdet og at tage jerdesfang paa min Teig (…) at indgjere Bemelte Engejord med som (…)
8)    Skule min Huusmand ikke holde efter foranmelte Contragt, akter at frambryde det som før er meldt skal han strax fravige Pladsen uden noget vederlag.

Qvien (…) 21 April 1827
Niels Christophersen Qvien med paaholt penn
Til Vitterlighed
Hattevold og
Tosten Engebrettsen Qvien, med paaholt pen

Husmannskontrakt på plassen Haugen under gården Qvien i Vang – side 1 (Opplandsarkivet avd. Valdresmusea)
Husmannskontrakt på plassen Haugen under gården Qvien i Vang – side 2 (Opplandsarkivet avd. Valdresmusea)