Henningsrud under Lysgård i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen  A-00221, Husmannskontrakter nr. 943 Henningsrud under Lysgaard i Faaberg
Sør-Gudbrandsdal pantebok 22 Tinglest 1 Mars 1880

Nr. 8 husmannskontrakt

For Ole Johannesen paa Pladsen Henningsrud under Lysgaard, udstedt af Marie Lysgaard dat. 3. Marts 1880.

Ifølge Bestemmelse i § 1 Lov af 24.September 1851 kand undertegnede Eier af Gaarden Lyysgaard i Faabergs Herred oprettet Kontrakt med Ole Johannesen angaaende Brug og Beboelse af Pladsen Henningsrud paa følgende Betingelser:

1. Ole Johannesen tager Pladsens Huse og Jordvei til Brug og Beboelse 14de April 1880.

2. Den Aarlige Afgift skal være betalt inden 14.April hvert Aar med 50-fremti-Kroner.

3. Til 14 som den under No 7 indtagne Kontrakt, idet Ole Johannesen indsætter den der staar Ole Olsen. Disse vilkaar vedtager jeg Ole Johannesen i alle Dele til opfyldelse og Efterlevelse.

Lysgaard den 3. Marts 1880

Ole Johannesen
Marie Lysgaard

Til Vitterlighed:
H.Tønset
Ole Nielsen