Husmannslitteratur

Her kan du lese utdrag fra litteratur som omhandler husmannsvesenet og husmannstida.

Følgende artikler er hentet fra boka Husmannstid og husmannsfolk

Arnfinn Engen har også skrevet en frittstående artikkel om «Husmannsvesenet på Austlandet«