Husmannsminner

Norsk Folkemuseum, ved Ingrid Semmingsen, satte i 1955 i gang en innsamling av husmannsminner. Bakgrunnen for innsamlingen var at de så at det manglet opplysninger om gruppen husmenn ut over det statistikken fortalte, opplysninger som kunne gi et mer helhetlig og nyansert bilde av livet og arbeidet på husmannsplassene. Minnene er basert på spørrelister om husmannforhold og husmannsvesen. Det ble opprettet kontaktpersoner over hele landet som skulle sette seg i forbindelse med eldre mennesker som selv hadde vært husmenn, eller som var oppvokst på en husmannsplass, og få de til å svare på spørsmålene i listen og fortelle sitt livs historie. Allerede på dette tidspunktet (1955) var museet klar over at de var sent ute. De innså at det ikke kunne være så mange igjen av dem som selv hadde fortsatt i husmannsyrket så lenge som til 1920. Ut fra dette måtte nødvendigvis de fleste opplysningene være basert på barndomsminner, dvs. komme fra mennesker som først og fremst hadde vokst opp på en husmannsplass og siden skaffet seg et annet yrke, eller overtatt plassen som selveier.

Husmannsminnene gir et levende innblikk i hvordan livet på en husmannsplass var. De forteller om hvor stor eller liten plassen eller huset var, hvordan huset var innredet, hva som ble dyrket og spist til de ulike måltidene, hvordan skolegangen var osv.

Minneoppgavene kan være skrevet av fortelleren selv eller være nedskrevet av en kontaktperson. Noen vil kanskje reagere på at «meg» er skrevet «mig», komma og punktum mangler osv. Men med hensikt er ikke den originale teksten forandret i forhold til dialekt, rettskriving og skrivemåte. På den tiden mange av bidragsyterne vokste opp lå det norske skriftspråk nært dansk og det var andre rettskrivningsregler.

Noen av minneoppgavene som er lagt ut er publisert tidligere i ”Husmannsminner” av Arnfinn Engen, mens de andre er avskrift av originalkopier av kildene. Minneoppgavene er ikke alltid gjengitt i hele sin lengde. Årsaker til dette kan være på grunn av sensitive opplysninger eller uvesentlig informasjon.

Minneoppgavene er sortert etter regioner.

Sider: 1 2 3 4 5