Kontrakter

En husmannskontrakt ble inngått mellom bonden og husmannen og forteller om hvilke plikter og rettigheter husmannen hadde. Lovverket krevde skriftlig kontrakt, men selv da var det mange som ikke inngikk skikkelige avtaler. En av grunnene kunne være at mange fortsatt ikke kunne skrive og lese. I tillegg var det ønskelig, men ikke noe absolutt krav, med tinglysning av kontrakten. Det var heller ikke noe kontrollapparat som så til at avtalene ble inngått skriftlig. Kontraktene kan ha forskjellige navn, så som fæstekontrakt og husmandsseddel. De tidligste kalles ofte Fæste- eller Bygsel-Sedler.

I husmannskontraktene kan man lese om hvilke plikter og rettigheter husmannen hadde på plassen. De fleste av originalkildene kan være vanskelige å lese, da de gjerne er skrevet med gotisk skrift. Denne skrifttypen var vanlig i Norge frem til rundt 1900.

Kontraktene er sortert regionvis. Disse er transkribert («oversatt») slik at de er lettere å lese.

Du kan gå direkte til kontrakter fra region/kommune:


Husmannskontrakter fra Valdres

Gårdens navnPlassens navnÅrDokument
KlevgaardKlevgaardsbakken1868Kontrakt
NordagerBakkene1861Kontrakt
NordagerMaristuen, øvre1873Kontrakt
QvienHaugen1827Kontrakt
QvienQvienshaugen1868Kontrakt
SteinsetMørken1821Kontrakt
UlvenGiilhus1852Kontrakt
VoldMidthus, nordre1862Kontrakt
ØdegaardenHansemoenudatKontrakt
tilbake til kommune/regionliste

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11