Ødegården under Jeistad i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter (nr. 721)
Pantebok nr 17 Sør-Gudbrandsdal Tinglest 04.12.1856  Ødegården ved Jeistad i Fåberg 1856
 

No 41 Tinglæst HuusmandsKontract


Kontract hvorved Johannes Gjettestad i Faaberg bortfæsther et Jordstykke paa den saakaldte Ødegaard til Ole Halvorsen Knudtrud og Kone, dateret 7de April 1856, saal.
Kontract. Jeg undertegnede som Eier af Gaarden Gjettestad i Faaberg Præstegjeld har oprettet en Kontract med Ole Halvorsen Knudtrud af Faaberg angaaende Brug og Besiddelse af et Jordstykke paa 2 ½ mæling – to en halv Mæling.  Jordstykket skal være nedenfor den nye Hovedvei paa den saakaldte Ødegaard, og paa følgende Betingelser:  1. Skal Ole Halvorsen for bemeldte 2 ½ Mæling svare aarlig Afgift 7 ½ Spd, skriver syv Speciedaler 2 Ort 12 Skilling, som skal betales til hvert 14de April hvert Aar.  2. Skal han arbeide hos Gaardbrugeren i Slaataanden 4 – fire – Dage i Ugen a 12 s Dagen og skjære 5 a 6 Maal Ager a 16 s. Maalet. som regnes til Afdrag paa anmældte Sum.  3. Skal Ole Halvorsen tage frit i Gaardbrugerens nedre Skovstykke Brændefang til fornødent Brug, men ikke til værksted, om noget saadant skulle oprettes, men til Gjerdefanget skal han tage i Gaardbrugerens Skaug i samme Skaugstykke.  4. have fri Havnegang til sine Kreature i Gaardens Havnegang (Havemoen Kaldet) og have sine Kreature med Gaardens Kreature i Sæteren for Betaling efter almindelig Pris.  5. Skal han have 1 Par Hester 1 Dag i Vaaraanden til en bekvem Tid, for at oppløie sin Ager, mod Betaling efter overenskomst. Ovennævnte Jordstykke skal jeg Ole Halvorsen og Kone Ingeborg Larsdatter have paa vår Levetid, hvis Gaardbrugeren vil have dette Jordstykke efter vaares Død, skal han betale for Arbeide paa Haugen og for de opførte Huser paa Jordstykket efter Taxt. Nærværende Contract tager sin Begyndelse fra 14de April 1857.  Dette vedgaar jeg Undertegnede i tvende Vidners overvær og min egenhendige underskrift.
Gjettestad i Faaberg den 4de April 1856.
Johannes Gjettestad
Til Vitterlighed
T. Smee
Petter Lunde