Forrestadhagen under Forrestad i Ringebu

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 255: Forrestadhagen v/Forrestad i Ringebu dat.22.5.1846 (Midt-Gudbrandsdal Pantebok nr. 1, tinglest ???)

No 37
Jeg underskrevne Iver Hansen Forrestad hermed tilstaar og witterliggjør: at have overdraget til Brug og Benyttelse en under min Gaard Forrestad henhørende Huusmandsplads Forrestadhagen kaldet til min Svoger Lars Olsen Forrestadhagen og nuværende og vordende Kone samt første Barn efter dem til og paa deres Levetid for følgende og efternævnte Huusleie:

1. Forbinder bemeldte Huusmand til hvert Aar maa forlanges til mig eller Gaardens Bruger eller Eier at slaa i 15-femten- Dage ;

2. At skjære i Skaaraanden for mig eller Gaardens Bruger ligeledes og naar forlanges 6- er sex Maal, samt forbindes ovennævnte Huusmand til at arbeide hos og paa Forrestad for almindelig og gangbar Dagløn, naar han ellers hos Brugeren kan blive hjulpen med de Fødemidler som hans Familie kunne tiltrænge.
Forestående Forpligtelse og Contract vedtages af mig Undertegnede, og skal af bemeldte Huusmands plads gjælde og svares hvert Aar af Lars Olsen og Hustrue og for deres første Barn, alt paa samtliges Levetid.

Forrestad den 22 Mai 1846.
Som Huusbonde Iver M. Forrestad og Huusmand Lars Olsen Forrestadhagen
Begge med iholden Pen

Til Witterlighed
Joh. Pedersen Lunde
Jørgen J. Ødegaarden