Qvernerud under Finden i Land

Opplandsarkivet avd. Randsfjordmuseene, Land

Husmanns – og føderådskontrakt


Da enken etter Nils Olsen nemlig Ingebor Olsdater har brukt og bebodd plassen Qvernerud under min påboende gård Finden etter kontrakt av 21.oktober 1794 har frasagt seg denne sammes bruk, mod at nyde følgende som livøre for sin og mands erhstatning
for anvendt arbeider på benevndte plass således som følger
1.    Skal hun nyde et halvt mål åker neden til etter det land som støter mot alfarvegen Ligeledes skal hun nyde et halvt mål med  vold nedefor denne ager. Og om hun finner forgodt at opptage dette halve mål til ager da er det henne tilladt
2.    Skulle hun finne forgodt og være i stand til at føde en koe da nyder hun husrom og havne gang uden og inden givedes for samme så vidt pladsen tilkommer.
3.    Skal hun nyde frit husrom på pladsen med varmt hus og  videre sin levetid ligesom og oppvartning i sygdom som i aldersdom av den som har plassen i brug
4.    Når hun ei skulle lengre være i stand til at bruge overskrevnde: da skal hun nyde det som plassen har i brug. opvartning i sygdom og derved være tilfælles med den som har plassen i bruk, nemlig 6 skjæpper godt korn mod at levere tilbage det som skrevne jord af aker og eng men i øvrig nyde det overskrevne.

Overskrevne har hennes søn Ole Nilsen vedtaget at svare mot at nyde denne plads på følgende Condisjoner som i mellem os og således er bestemt som følger
1.    Skal han og ventende hustru som det de svarer til Ingebor Olsdatter det for underskrevne livøres skyld plassen Qvernerud således som den har vært brukt af Nils Olsen og Ingebor Olsdatter i alle sine innhægninger.
2.    Da svarer han meg derfor årlig  i husleie 5 Rd. Siger fem rigsdaler som udgjøres til hvert 14 oktober
3.    Er han forbunden at slå hor grundeieren årlig hjemme 12 mælinger og hvert annet år at slå derforuten 2 mælinger på sæteren volden som jeg bettaller med 1m og 12 sk. Videre er han forbundet at svare meg 3 dagers høyole årlig som samme regnes  eter 4 økter for en dag
4.    Skal han skjære årlig 8de mål som alt etter gangbar pris avkortes i husleien og er han forbunden at svare dette arbeide når grundeieren det forlanger uten mindste innvending
5.    Skal han være forbundet uden for overskrevne onnearbeide når ikke pladsens bruug dermed hindres hva når gårdbrugeren det forlanger og for serdeles i våronnends tiden og her foruden mod gangbar betaling.
6.    Skal han være forbunden at svare gjesler på den tid gårdens creature reiser til sæteren om våren og til den kommer igjen om høsten  hvær 4 dag på egen bekostning ligesom da og er forbundet under sammen gjesler så lenge grundeieren finnder forgåt at havne sine creature sønden for gården i den såkaldte sameiemark
7.    Når Ole Nilsen og væntende hustru begge med døden er afgangne skal omskrevne plads Qvernerud med sine tilliggende huse, gjerder, åker og eng falle under gaarden uten mindste vederlag
8.    Nydes denne plads for overskrevne i i alle måder men i mangel deraf at fravige uden mindste indvænding og til den ende har vi begge denne contrakt underskrevne i tvende vidners overværelse og en ligelydende gjenpart som forbliver på gården

Finden den 14 oktober 1807 Nils Amundsen Finden. Med påholden pen
Ole Nilsen med påholden pen, Ingebor Olsdatter med ditto

Som vidner Ole Finden  Gudbrand Harelsen Finden

Andvist ved Mund