En innhegning under Forseth søre i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 672: En innhegning v/Søre Forseth i Gausdal dat. 13.10.1845
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 16.3.1853)

No. 53 Thinglæst Brugsseddel

Brugsseddel til Jørgen Olsen paa en Plads under Gaarden Søndre Forset, dateret 13de October 1845, saal.

Brugsseddel for Jørgen Olsen.

Undertegnede erklærer at have bortforpagtet en Indhegning Ovenfor Amund Olsen boende i Kolbulin til Jørgen Olsen Broløken som bortforpagtes saaledes som her ved efterfølger

a) først svare af Jørgen Olsen Broløken til Gaarden Søndre Forseth Opsidere samt til Ole Amundsen Liille Forseth af forbemeldte Indhegning. Aarlig at svare til Undertegnede Nemlig til O.A. Forset det halve af Plattsen og det Andre halve til Brugeren paa Søndre Forseth saa bliver Huusleien saaledes svares af Jørgen Olsen for denne Indhegning.

b) 8 Dage i Vaaraanden som betalles med 8 sh.pr.. Dag.

c) 6 dager i Haavolden som betalles hver Dag 8 sh.

d) svare af Jørgen Olsen til Brugerne paa Søndre Forseth 6 Mællinger og til Ole A. Forseth 6 Mæling.

e) svare af Jørgen Olsen til Bemelte Mand 8 Maal Skuul.

f) 6 Dages Høstarbeide svarer Jørgen Olsen hvert Aar til Bemelte Mand efter 4 sh. hver Dag.

h) og saa forbinder Jørgen Olsen sig til at lade sin Kone gaa hos Ole A. Forseth og til begge Brugerne paa Gaarden Forseth saadan naar vi forlanger hende efter Huusmands taxt at sige naar hund fra sidt eget hjem kan Undvige. Saa tilkommer Jørgen Olsen at tage Alt sit Brændefang samt til Tømmer alt til fornødet Brug til Platsens Behov i Sameiens Skov Kolbulin kaldet. Denne Halve Huusleige af det Optegnede svarelser af bemelte Indhegning bliver at svare af Jørgen Olsen i 3 Aar fra 14 April førstkommende og naar de 3 Aar er Ome eller forbigaaede da bliver den fulde Huusleie som paa Anstaaende side at tiltrede for Jørgen Olsen som er beregnet paa Anstaaende side til Beløb 4 Spd. Er fire Spdaller. For hvert saalenge Jørgen Olsen og den nuværende Konne Leves tid som de leverer da Plattsen med paastaaende husebygninger til Gaardens Opsider paa Søndre Forseth i gjen for Uden noget som helst erstatning.

Forseth den 13 October 1845 som Bortforpagter af det halve af Plattsen Ole Amundsen Forseth og paa den anden side af Plattsens Bortforpagtning det halve er Ole Olsen Wistad og Tore Elingsen Solsten.

Til Witterlighed
Niels Nielsen Forseth ejer
Peder Olsen Forsethagen Begge m.f.P.

Dog forpligter Jørgen Olsen at gaa for bemeldte man halten hos O. Forseth eller Liille Forseth og halten hos Søndre Forseths ejere at sige naar 4 Aar er oparbeidet da gaar Jørgen Olsen hos Bemelte Mand for den Dagløn som han af andre kan erholde.

Til Witterlighed.
Nils N. Forsethagen
Peder Olsen Forsethagen.