Klæggerudstuen under Moe i Jevnaker

Opplandsarkivet avd. Randsfjordmuseene, Hadeland

Husmannskontrakt Klæggerudstuen 1915


Undertegnede E.G. Borch som eier af gaarden Moe i Jevnaker overlater herved den under samme beliggende plass Klæggerudstuen til bruk for Ole Olsen fra 14de april 1915 paa følgende omforenede betingelser.

1. I aarlig afgift af plassen svares kr. 30.00, der erlægges inden hvert aars julaften
første gang 1915.

2. Husmanden pligter efter tilsigelse at forette husmansarbeide naar og hvor forlanges efter en pris af kr. 2.00 om sommeren og kroner 1.80 om vinteren pr. dag. Dessuten pligter husmanden  at delta med et kvindfolk i potets-setning, turnipslukning og potetsopptagning efter kr. 1.20 pr. dag.

3. Husmanden pligter at vedligeholde plassens gjerder og huse og ikke forringe dem. Gjerdefang tages i Moes skog eller i almendingen efter utvisning.

4. Husmanden har ret til vedfang i moesmarken  af  tap og fald efter utvisning- eller om Moes eier skulde ønske det i almendingen. I plassens havnegang maa der kun tages ved af løvskog.

5. Havneret for de kreaturer, som fødes paa plassen , erholdes i plassens havnegang eller i Moesmarken.

6. Opsigelse af denne kontrakt maa i tilfelde  finde sted før jul, hvorefter husmanden er pliktig at fraflytte inden førstkommende 14de april.

7. Forøvrigt gjælder i dette kontraktsforhold Husmandslovens bestemmelser.
 
2 exemplarer er utstedt af denne kontrakt.
 
Moe den 18de mars 1915.
E.C. Borch          Ole Olsen