Sandbakken under Nygård i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221:Husmannskontrakter

Nr. 674: Sandbakken v/Nygård i Fåberg dat. 2.1.1851 (Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 18.3.1853, sak nr. 18)

 
 
Fæsteseddel fra Hans Eriksen til Ole Olsen og Kone paa en Plads under Gaarden Nygaard i Faabergs Tinglaug tilstaar og herved Vitterligjør at have bortforpagtet et Jordstykke Kaldes Sandbakken Beliggende paa den vestre side af Rinden Elv , til Ole Olsen og Kone Marit Olsdatter paa begge deres Levetid paa efter følgende Vilkaar:
A. 1. At slaa 4 er fire Mælinger og Skjære 3 er tre Skulmaal , samt at Arbeide i 3 er tre Dage i Haavolden, fornævnte Arbeide Svares hvert Aar.
B. 2det, Skal de være beretigede af Gaardens Skov at tage det fornødne Brændeved Gjærder og til Huusets Opbygelse og Vedligeholdelse .Det bemærkes at til brændeved benyttes Tørgran og Uduelige Træer.
C. 3. Nyder dem fri Havnegang i Gaardens Udmark til de Creature som fødes paa Pladsen .
D. 4. Det bemærkes at saafremt en af deres Børn skulde Ønske at beholde Pladsen Efter Ovenævnte sine Forældres død , da skal dem have Ret dertil, imod at dem svare Aarlig i Arbeide Efter Huusmands Taxt til Gaardens Bruger 4 Spd . er fire Speciedaler. Til bekræftelse med vore egne hender , og tvende Vitterlighedsvidner.

 

Nygaard den 2den Januar 1851.
H. Nygaard
Ole Olsen.v. Hovland.

Til Vitterlighed.
A. Hovland.
Jens. Hovland