Finsveen søre under Vingnes i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 697: Finsveen søre v/Vingnes i Fåberg dat. 21.3.1839
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 23.7.1855)

No 6 Thinglæst Huusmandsseddel

Fra Mons Wignæs til Ole Pedersen paa Pladsen Søndre Findsveen, dat: 21de Marts 1839, saalydende:

Jeg Mons Wignes, Bruger af Gaarden Wignes, haver herved overladt Pladsen Søndre Findsveen til Brug og ligesaa hans Moder til Ole Pedersen bliver ved Pladsen.

Jeg Ole Pedersen forbinder mig til at arbeide i Gaarden 2 Dage Smearbeide og Slaadt 12 Mellinger Skaar 3 Maal at skjære og Huusleien i Penger 2 Spd 2 ort for et vært Aar til Arbeids-Artiklerne; saaledes forligt.

Wignæs den 21te Marts 1839

Mons Wignes
Ole Pedersen

Som Widner:

E. Traaseth
E. Bolleng